Navigeringsmeny
Uutiset 2016 sv

Nyheter 2016

Nyheter 2016

Alueilla nähdään jo valonpilkahduksia, työttömyys edelleen ongelmana (Kaakkois-Suomen ELY-keskus)

Alueelliset kehitysnäkymät 1/2016 -raportti julkaistiin 14.4.2016 Kuusankoskella varovaisen toiveikkaassa ilmapiirissä. Alueet ennakoivat, että niiden talouskehitys kääntyy pikkuhiljaa parempaan suuntaan. Positiivinen vire näkyy myös työttömyyden kasvun taittumisena, ja työpaikkoja avautuu aiempaa enemmän. Pitkäaikaistyöttömien määrän odotetaan kuitenkin edelleen kasvavan, ja myös ulkomaalaisten korkea työttömyys luo haasteita alueille. Vaikka Suomen taloudessa näkyykin hienoista piristymistä, ovat kasvuennusteet kuitenkin vielä vaisut, raportissa todetaan.

Alueelliset kehitysnäkymät on ELY-keskusten yhdessä muiden aluekehittäjien kanssa muodostama näkemys ELY-keskusalueiden ja seutukuntien nykytilasta ja lähiajan näkymistä. Katsaus tehdään kaksi kertaa vuodessa. 14.4.2016 julkistetun raportin arviot on tuotettu kuluvan vuoden helmi-maaliskuussa.

Tilaisuuden puheenjohtajana toimi Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen ylijohtaja Leena Gunnar.
– Kaakkois-Suomen alueellisia kehitysnäkymiä ovat koonneet ELY-keskuksen ohella maakuntien liitot, kehitysyhtiöt, kauppakamarit, yrittäjäjärjestöt, TE-toimisto ja kuntien edustajat, Gunnar kertoi.

Leena Gunnar korosti ennakointityön merkitystä etenkin nyt, kun olemme suurten haasteiden edessä esimerkiksi sote- ja maakuntauudistuksen osalta. - Kymenlaaksossa  ja Etelä-Karjalassa on yhteinen vahva tahtotila ja tulevaisuudessa tarvitaan yhteistä näkemystä ja yhdessä tekemistä. Ennakoinnin merkitys kasvaa ja eri toimijoiden yhteistyöllä saadaan maakunnat tiiviisti mukaan ennakointityöhön sekä tämän päivän että tulevia haasteita varten. Alueen oppilaitosten ja yritysten yhteistyö on jo hyvällä mallilla.

- Suomen talous pääsi vihdoin viime vuonna vaatimattomaan 0.5 prosentin kasvuun. Suomen hidasta elpymistä hidastaa heikentynyt kilpailukyky ja epävarmuus vientimarkkinoilla, totesi tilaisuuden avannut oikeus- ja työministeri Jari Lindström. Suomen heikko talouskasvu erottautuu myös Euroopan mittakaavassa katsottuna; taakse jää vain Kreikka. Lähivuodetkaan eivät tuo suurta muutosta; Suomen talouden kasvuennusteet ovat noin 1 %:n tasoa, ministeri muistuttaa.

Talouskasvu tukeutuu lähivuosina vahvasti rakentamiseen

Hallituksen tavoitteena on nostaa Suomen talous kestävän kasvun ja kohenevan työllisyyden uralle, turvata julkisten palveluiden ja sosiaaliturvan rahoitus sekä taitaa julkinen velka. – Tamä tapahtuu hallitusohjelman mukaisesti säästöillä, uudistuksilla sekä kasvua tukevilla ja julkista palvelutuotantoa tehostavilla toimilla, ministeri Lindström kertoi.  Esimerkiksi Kaakossa liikennehankkeiden käynnistymisen uskotaan piristävän yritystoimintaa ja elinkeinoelämää.

Alueelliset kehitysnäkymät -raporin koostamisesta vastannut strategiajohtaja Jouko Nieminen muistuttaa, että muutosta arvioitaessa on huomioitava todella heikko lähtötaso. – Vaikka rakentaminen on piristymässä ja teollisuudessa on nähtävissä aiempaa enemmän myönteisiä merkkejä, on teollisuuden kehityskuva edelleen epäyhtenäinen, Nieminen kertoo. Esimerkiksi terveysteknologian vienti on voimakkaassa kasvussa, ja biotaloudessa investoidaan.  Vastaavasti kotimarkkinoihin tukeutuvien kaupan ja yksityisten palvelujen sekä maatalouden näkymät ovat heikommat.

Raportista selviää, että elinkeinoelämän ja yritystoiminnan piristymistä puolen vuoden sisällä odottaa 32 seutukuntaa. Lähes puolessa seutukunnista tilanteen odotetaan pysyvän nykyisellä tasolla. Vuoden päähän ulottuvat ovat jo valtaosalla alueista positiiviset. Nykytilanteeseen verrattuna kehityksen odotetaan paranevan 54 seutukunnassa, eikä yhdelläkään alueella uskota tilanteen enää heikkenevän.  

Kaakossakin kajastaa tunnelin päässä valoa

Kaakkois-Suomen suurin haaste on edelleen tuotantorakenteen uudistaminen, sekä uusien yrityksien ja uusien innovaatioiden saaminen alueelle; vaikein tilanne on Kotka-Haminan seudulla.
– Pohjakosketus on saavutettu myös Kaakkois-Suomen osalta, ja vuoden päästä mennään jo parempaan suuntaan, totesi johtaja Satu Mäkelä Kaakkois-Suomen ELY-keskuksesta. Mäkelän mukaan alueelle on heijastunut erityisen voimakkaasti Venäjän tilanne: venäläisten matkailijoiden kato ja heikentynyt rupla yhdistettynä venäläisten kasvaneeseen intoon käyttää verkkokauppaa, heijastuu suoraan kaakon elinkeinoelämään ja matkailuun.

Rehtori Juha-Matti Saksa Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta kertoi työelämän muutoksista ja uudenlaista osaamisesta. – Suomalaisen työelämän suurin voimavara on sopeutumiskyky, ongelmana tässä on vain se, että on aina aloitettava uudelleen. Saksan mukaan vahvuuksiamme, joiden varaan Suomea kannattaa tulevaisuudessa rakentaa ovat energia, bisnes, kiertotalous ja vesi.
Pk-yrityksillä myös positiivista virettä – huippuvuosista ollaan vielä kaukana

Kuusankosken tilaisuuden yhteydessä julkaistiin myös TEM:n Pk-yritysbarometriraportti. Raportin esitteli TEM:n neuvotteleva virkamies Johanna Alatalo. Pk-yritysten odotukset suhdannekehityksen ja liikevaihdon osalta ovat kääntyneet myönteisempään suuntaan. Myös arvio henkilömäärän kehityksestä on aikaisempaa positiivisempi. Vielä ollaan kuitenkin kaukana vuosien 2010-11 myönteisistä odotuksista, todetaan raportissa.

Tilaisuudessa kuultiin lopuksi maakuntien liittojen kommenttipuheenvuorot. Aluekehityssuunnittelija Riitta Kallström Kymenlaakson liitosta kertoi tilanteen olevan haastava Kymenlaaksossa mutta valonpilkahduksia tuovat esim. alueen infrahankkeet. Kallström peräänkuulutti myös myönteisempää asenneilmapiiriä; nyt vallalla on turha "kymiläinen" vaatimattomuus. – Meillä on hieno maakunta josta voidaan olla aidosti ylpeitä, Kallström kannusti.

Etelä-Karjalan liiton maakuntajohtaja Matti Viialainen kertoi puolestaan, että Etelä-Karjalan maakunta vahvistuu ja maakuntauudistukseen lähdetään kuntatalouden osalta terveeltä pohjalta. Maakunnassa on ja on tulossa paljon infrahankkeita, oppilaitosten yhteistyö tiivistyy, matkailua kehitetään ja Lappeenranta-Imatran kasvusopimusesitys on edennyt jatkoneuvotteluihin.

  

Kevään Alueelliset kehitysnäkymät 2016 raportti ja videotallenne julkistamistilaisuudesta löytyvät verkosta osoitteessa www.temtoimialapalvelu.fi.

Minna Niukkanen
Viestintäasiantuntija
Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Kuvat: Sirpa Skippari
Tiedottaja
Kaakkois-Suomen ELY-keskus


Regional information