Navigeringsmeny
Uutiset 2017

Nyheter 2017

Nyheter 2017

Alueiden vahvuuksien analyysi, TEM julkaisu (Keski-Suomi)

Alueiden vahvuuksien analyysissä on tarkasteltu 18 maakunnan ydinvahvuuksia yritys- ja elinkeinoelämän näkökulmasta. Työn tavoitteena on ollut yhdenmukaisella analyysimallilla kirkastaa maakuntien keskeiset ydinvahvuudet ja suhteelliset kilpailuedut. Lisäksi työn tavoitteena on ollut tuottaa tietoa vahvuuksista suhteessa muihin alueisiin ja kartoittaa yhteistyön mahdollisuuksia muiden alueiden kanssa.

Vahvuuksien analysointi linkittyy maakunnalliseen kehittämistyöhön ja sen toivotaan toimivan tukena maakuntien strategisessa valmistelussa, kuten maakuntaohjelman ja sen toimeenpanosuunnitelman päivittämisessä, ja seuraavaan EU-ohjelmakauteen (2021-) valmistautumisessa.

Keski-Suomi
Keski-Suomen väestö on ollut kasvussa, ja se kasvaa keskusseudun johtamana. Ikärakenne on eriytynyt alueellisesti, ja ikääntyneiden määrän odotetaan kasvavan edelleen tulevina vuosina. Työttömyyden kasvu Keski-Suomessa pysähtyi vuoden vaihteessa 2015–2016, mutta huolena on edelleenkin pitkäaikaistyöttömyyden kasvu.

Keski-Suomen yritysten kasvu on ollut viime vuosina koko maata parempaa. Vuoden 2016 ensimmäisellä puoliskolla liikevaihto kasvoi Keski-Suomessa 5,0 %, kun vastaava luku oli koko maassa 1,5 %. Liikevaihdon ja työllisyyden kasvua on ollut jokaisella toimialalla ja jokaisella maakunnan seudulla vuoden 2016 alusta alkaen. Kasvua ovat vetäneet rakennusala, palvelut sekä kauppa. Myös teollisuus on elpymässä rakennemuutoksen jälkeen.

Toimintaprofiili ja erikoistuminen
Keski-Suomessa on tapahtunut selkeä rakennemuutos teollisuudesta palveluihin. Metsäteollisuuden osuus Keski-Suomen viennistä on muutamaa vuotta lukuun ottamatta ollut suurinta.

Kilpailukykyprofiili
Keski-Suomi on yritysdynamiikaltaan, koulutustasoltaan ja t&k -intensiteetiltään mediaanimaakunnan yläpuolella. Kilpailukykytekijöistä ainoastaan työllisyydessä ja työn tuottavuudessa Keski-Suomi jää hieman mediaanin alapuolelle. T&k -intensiteetiltään Keski-Suomi on ollut yksi vahvimmista maakunnista.

Ydinvahvuudet
Keski-Suomen ydinvahvuudet nojaavat yhtäältä alueen metsäluonnonvaroihin ja metsäosaamiseen sekä toisaalta erityisesti maakunnan keskuskaupungin erittäin vahvaan ja monipuoliseen koulutukseen ja oppimiseen liittyvään osaamiseen.

Biotuote- ja metsäkuituosaaminen:
Keski-Suomi on edelläkävijä metsäkuituosaamisessa ja biotuotteissa. Jyväskylässä tehdään maailmanluokan kuitutukimusta ja Keski-Suomi on kansainvälinen kuituosaamisen keskus. Äänekoskelle rakentuva biotuotetehdas on Suomen metsäteollisuuden historian suurin investointi. Tuotannon käynnistyttyä tehtaan työllistävä vaikutus on yli 2 500 työpaikkaa, joista 1 000 täysin uusia, koko arvoketjussa Suomessa. Merkittävimpiä työllistämisvaikutuksia odotetaan metsätalouteen ja kuljetuksiin.

Monipuolinen koulutuksen ja oppimisen keskus:
Jyväskylästä on kehittynyt maan johtava ja maailmalla hyvin tunnettu uusien oppimisratkaisujen tutkimus- ja kehityskeskittymä. Jyväskylän yliopiston kasvatustieteellinen tiedekunta on maan johtavia opettajankoulutus- ja tutkimusyksikköjä, ja Jyväskylässä on maan ainoa liikuntatieteellinen tiedekunta.

Maakunnan sisäinen saavutettavuus ja eheys:
Keski-Suomi on kumipyöräliikenteen maakunta. Valtakunnallisesti merkittävät valtatiet kattavat koko maakunnan alueen melko hyvin. Pääyhteyksiä täydentävät kanta- ja maantiet. Paikalliselle ja seudulliselle liikenteelle myös alempiasteisen tiestön merkitys on suuri. Sitä lisää alueen metsäteollisuuden raakapuukuljetusten suuri määrä. Keskusten kehittymisen kannalta tieliikenneyhteydet ovat nykyisin avainasemassa.
 

Tutustu koko raporttiin täällä

Raportin lisäksi on tuotettu interaktiivinen karttasovellus, josta pääsee tarkastelemaan ja vertailemaan maakuntakohtaisia analyysejä osoitteessa http://owalgroup.com/maakunnat/.


Regional information