Navigeringsmeny
Uutiset 2014

Nyheter 2014

Nyheter

Utsikterna för regionerna inte särskilt ljusa - några positiva undantag

Enligt rapporten om de regionala utvecklingsutsikterna den svaga utvecklingen i regionernas ekonomi och sysselsättning har fortsatt och en vändning till det bättre låter fortfarande vänta på sig. Jämfört med läget i våras är utsikterna för regionerna klart dystrare och den svaga utvecklingen fortsätter i de flesta regioner ännu under den närmaste tiden.  Konflikten i Ukraina och sanktionerna i samband med den och Rysslands försvagade ekonomi har ytterligare försvagat tillväxtutsikterna i många regioner.

Arbetslösheten har ökat i hela landet och arbetslöshetsperioderna har förlängts. I många regioner når ökningen av arbetslösheten sin vändpunkt långt inne på nästa år.

Endast i 11 ekonomiska regioner just nu bättre än för ett år sedan. Jämfört med hur det var för ett år sedan är läget oförändrat i 32 och har försvagats i 24 ekonomiska regioner.

I utvecklingsscenarierna förekommer betydande skillnader mellan regionerna.  Positiva utsikter ses i Österbotten, närmast tack vare energiklustret i Vasa.  I Nystadsregionen fortsätter de goda konjunkturerna och tack vare bilindustrin uppkommer nya arbetstillfällen i regionen. Ägararrangemangen för Åbovarvet och nya fartygsbeställningar har förbättrat utsikterna för marinindustrin. Den bioproduktfabrik som planerats i Äänekoski ger hela Mellersta Finland framtidstro. Mest kritiska är utvecklingsutsikterna i Sydöstra Finland, Södra Savolax, Norra Savolax, Päijänne-Tavastland och Kajanaland.

Dessa bedömningar ingår i rapporten Regionala utvecklingsutsikter 2/2014, som publicerades i Joensuu den 18 september 2014.

Läs mera:

 

 


Regional information