Nyheter

Regional information

Nyheter 2020

Försiktigt positiva utsikter för den regionala utvecklingen

Coronakrisen har utsatt regionernas ekonomi och sysselsättningen i regionerna för stora prövningar i över ett år men nu finns det försiktiga positiva förväntningar. Bakgrunden till de höjda förväntningarna är antagandet att vaccinationerna mot corona kommer att framskrida i en snabb takt och att sjukdomsläget förbättras och restriktionerna avvecklas.

Uppskattningarna är baserade på en översikt där landskapens och de ekonomiska regionernas nuvarande situation och utvecklingsutsikter granskas. Översikten publicerades den 10 maj och utarbetades av NTM-centralerna gemensamt med andra regionutvecklare. Uppskattningarna i granskningen gjordes i mars–april 2021.

Det kan ta lång tid för servicesektorn att återhämta sig från krisen – utsikterna för industrin är ljusare

Efter ett svårt år befinner sig många branscher och företag i stora svårigheter, i synnerhet inom servicesektorn där det kan ta lång tid att återhämta sig från krisen. De personliga tjänsterna, turismen, hotell- och restaurangbranschen, evenemangsbranschen, kultursektorn och persontrafiken är branscher som över hela landet har drabbats värst av restriktionerna och den minskade efterfrågan.

Sommaren ser ut att bli mycket osäker för evenemangs- och kulturbranschen. Coronapandemin har haft stora konsekvenser för luftfartsbranschen vilket påverkar utsikterna för Helsingfors ekonomiska region och Vanda. Inom den inhemska turismen förväntar man sig däremot en bra sommarsäsong.

Utsikterna ser ljusare ut för industrin, vilket återspeglas i högre förväntningar i de industridominerade områdena. Teknologiindustrin har klarat sig relativt bra och utsikterna inför den närmaste framtiden är goda.

Långtidsarbetslösheten och ungdomsarbetslösheten skapar oro och matchningsproblemen fortsätter

Långtidsarbetslösheten förväntas fortsatt öka snabbt, vilket väcker stor oro i regionerna. Även ungdomsarbetslösheten har ökat på grund av coronakrisen och unga nyutexaminerades möjligheter att komma in i arbetslivet har blivit sämre särskilt i de branscher som lidit av restriktionerna. Trots att arbetslösheten har ökat har det inte varit lättare att få kompetent arbetskraft och problemet kommer att förvärras snabbt när ekonomin återhämtar sig.

Läs mer