Navigeringsmeny
Uutiset 2015

Nyheter 2015

Nyheter

Alueellisissa SOTE-seminaareissa vahvistetaan yhteistyötä

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) järjestää yhteistyössä Suomen Kuntaliiton, seudullisten kehittämisyhteisöjen Sekes ry:n ja ELY-keskusten kanssa alueelliset HYVÄ-tilaisuudet helmikuussa 2015 Oulussa, Joensuussa, Tampereella, Helsingissä ja Mikkelissä. TEMn strateginen HYVÄ-ohjelma hyvinvointialan työ- ja elinkeinopoliittiseksi kehittämiseksi päättyy maaliskuun lopussa.

Tilaisuuksien tarkoituksena on vahvistaa julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyöhön perustuvaa SOTE-palvelujen kehittämistä alueilla, hahmottaa toimialan kehitysnäkymiä; rohkaista toimijoita uusien toimintamallien käyttöönottoon hankinnoissa ja asiakkaan valinnanvapauden lisäämisessä sekä lisätä viranomaisten ja palvelutuottajien keskinäistä yhteistyötä. Edellisten lisäksi kussakin tilaisuudessa on paikalliset aiheet, joista on sovittu HYVÄn ELY-keskusverkoston yhteyshenkilöiden kanssa.

Tilaisuuksien kohderyhmänä ovat yrittäjä- ja toimialajärjestöjen alueelliset toimijat, Seudulliset elinkeinoyhtiöt, Uusyrityskeskukset, Pro Agria, ELY-keskukset, TE-toimistot, aluehallintovirastot, kunnat, maakuntaliitot; toimialan kehittämiseen liittyvät muut alueelliset kehittäjäorganisaatiot.

Lue lisää:


Regional information