Navigeringsmeny

Nyheter 2020

Regional information

Nyheter 2020

Alueellisia kehitysnäkymiä varjostaa epävarmuus tulevasta

Kansainvälisen talouden heikko kehitys, koronapandemian jatkuminen sekä pandemiaan liittyvien rajoitustoimien laajuus ja kesto varjostavat alueellisia kehitysnäkymiä. Syksy ja tuleva talvi tulevat olemaan vaikeita monille yrityksille eri puolilla maata, arvioidaan tiistaina 20.10. julkaistussa maakuntien tilaa ja kehitystä käsittelevässä katsauksessa.

ELY-keskukset ovat yhdessä aluetoimijoiden kanssa arvioineet maakuntien talouden, työllisyyden ja työttömyyden nykytilaa ja loppuvuoden näkymiä. Arvioinnit on laadittu elo-syyskuussa 2020.

Alueiden näkymät kirkastuivat hetkellisesti kesällä, kun koronatilanne tasaantui ja rajoitustoimia alettiin purkaa. Rajoitusten purkaminen käynnisti talouden toipumisen, nosti toimeliaisuutta ja loi uskoa tulevaan. Syksyn mittaan koronatartuntojen määrä on kuitenkin kasvanut, mikä heikentää näkymiä monilla aloilla.

Työttömyys kääntyi maaliskuusta alkaen jyrkkään nousuun erityisesti lomautusten rajun kasvun myötä. Lomautettujen määrät ovat kesän ja syksyn myötä pudonneet, mutta lomautettuja oli elokuun lopussa vielä yli 50 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Syksyn aikana työttömyyden aleneminen on hidastunut ja monilla alueilla pelätään työttömyyden lähtevän taas nousuun kriisin pitkittymisen takia. Alueiden työllisyysnäkymiä kuitenkin kirkastavat erilaiset rakentamiseen ja infrastruktuuriin liittyvät hankkeet, joiden nähdään turvaavan alueiden uudistumista ja kasvua myös pitkällä aikavälillä.

Lue lisää: