Navigeringsmeny
Uutiset 2016 sv

Nyheter 2016

Nyheter 2016

Regionala utvecklingsutsikter: Regionerna går mot det bättre

Regionerna bedömer att deras ekonomiska utveckling så småningom vänder och går i en bättre riktning. Arbetslöshetsökningen håller också på att plana ut och det finns allt fler lediga jobb. Regionerna är dock mycket försiktiga i sin syn och tillväxtförväntningarna är måttliga. Dessa uppgifter framgår av översikten Regionala utvecklingsutsikter 1/2016 som offentliggjordes torsdagen den 14 april 2016 i Kuusankoski. Bedömningarna i översikten har gjorts i februari–mars i år.

Effekterna av stora investeringar accentueras fortfarande i regionernas utsikter. I Äänekoskiregionen, regionen Saarijärvi-Viitasaari och Brahestadsregionen har man de mest positiva förväntningarna. Även Nystadsregionen och Södra Birkaland har positivare förväntningar än de flesta andra regioner. Mest utmanande var utsikterna i Saloregionen, regionen Kotka-Fredrikshamn och Övre Savolax. Inom ett år väntar man sig även i dessa regioner att utvecklingen ska balanseras.

Även om arbetsmarknaden håller på att piggna till väntar man sig att långtidsarbetslösheten fortsätter att öka. Även den höga arbetslösheten bland utlänningar upplever man som en utmaning i regionerna.

Läs mera:


Regional information