Navigeringsmeny
Nyheter 2013

Nyheter 2013

Nyheter

Verksamhetsplanen för den regionala landsbygdsstrategin är klar (ELY-centralen i Österbotten)

Den verksamhetsplan som hör samman med Österbottens ELY-centrals regionala landsbygdsstrategi har lämnats in till jord- och skogsbruksministeriet. Under programperioden 2014-2020 genomförs ett riksomfattande landsbygdsprogram i Fastlandsfinland. Inom ramen för det kan man i regionerna fastställa egna prioriteringar och finansieringsriktlinjer för landsbygdsutvecklingsstöden.

Den regionala planeringen skedde i två etapper. Strategidelen blev klar hösten 2012. I den verksamhetsplan som nu är färdig beskriver man vilka åtgärder som behöver vidtas för att strategin ska kunna verkställas.

Strategin och verksamhetsplanen kan läsas på Österbottens ELY-centrals webbsidor .

 

Ytterligare information: överinspektör Petri Svanbäck, petri.svanback(at)ely-centralen.fi

 


Regional information