Nyheter 2022

Regional information

Nyheter 2022

Alueellinen työlupalinjaus päivitetty (Etelä-Pohjanmaa)

Alueellisen työlupalinjauksen tarkoitus on tukea työvoiman saatavuutta ELY-keskusten alueilla. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on mukana saatavuusharkintakokeilussa yhdessä Kainuun, Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen kanssa.

Neljän ELY-keskusalueen yhteinen työlupalinjaus perustuu hallituksen kehysriihen kirjaukseen saatavuusharkinnan lieventämiskokeilun käynnistämisestä. Kokeilu kestää 27.10.2021-28.02.2023.

Alueiden uusi päivitetty työlupalinjaus astuu voimaan 3.6.2022. Työlupalinjausta päivitetään säännöllisesti puolivuosittain.

Etelä-Pohjanmaan, Kainuun, Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten alueellinen linjaus ulkomaisen työvoiman käytöstä (ely-keskus.fi).