Navigeringsmeny

Regional information

Den regionala Kom till gården –reklamkampanjen lockar till säsongsarbete (Österbotten, Mellersta Österbotten)

Coronapandemin har starkt påverkat också lantbruket och matproduktionen. I normalläget arbetar ca 16 000 utländska säsongsarbetare på landsbygden. Enligt regeringens riktlinjer försöker man få 1500 utländska säsongsarbetare till vårens arbeten inom lantbruk, skogsbruk, trädgård och fiskerinäring men tillgången påverkas också av det avsändande landets reserestriktioner. Hittills har vi endast fått ca 200 säsongsarbetare till Finland.  

Säsongsarbete marknadsförs därför nu mycket omfattande till olika målgrupper. Arbetskraftens rörlighet i Europa -projektet tillsammans med ANM, JSM och MTK inledde under påsken en riksomfattande  #säsongsarbete –kampanj, som redan har nått 160 000 besökare på sin kampanjsida sasongarbete.fi. NTM-centralen och TE-byrån i Österbotten inleder en egen regional kampanj som stöd för den riksomfattande kampanjen #säsongsarbete. Regionens starka primärproduktion och näringslivet är beroende av utländsk säsongsarbetskraft och därför har man sett det nödvändigt att ha en egen regional kampanj. Målgruppen i kampanjen är unga, studerande (inkl. utländska studerande), invandrare och asylsökande.

Arbetstagare finns, men arbetsplatserna fattas

Vid TE-byrån finns det för tillfället 112 arbetsplatsannonser gällande säsongsarbete och på MTK:s sidor Töitä Suomesta.fi -finns 70 arbetsplatsannonser. En del av arbetsgivarna har berättat att de redan fått rikligt med kontakter direkt från arbetssökandena. Många arbetsgivare väntar fortfarande på att de eventuellt skulle hinna få arbetskraft från utlandet och har därför inte meddelat säsongsarbetsplatserna till TE-tjänsterna. Kompetens- och internationaliseringschef Francesca Cucinotta från NTM-centralen i Österbotten berättar att arbetsgivarna borde nu förbereda sig för att utländsk säsongsarbetskraft sannolikt inte kommer att fås denna sommar. Begränsningsåtgärderna på grund av coronaviruspandemin fortsätter till maj månad och samtidigt skulle det finnas arbetskraft tillgänglig i hemlandet.

EURES-sakkunnig Tomas Ede från Österbottens TE-byrå uppmanar nu företagen att snabbt lediganslå platserna. Sakkunniga vid Österbottens TE-byrå hjälper gärna till med utarbetandet av platsannonser och med olika språkversioner. Arbetsgivarna kan utnyttja lönesubvention i rekrytering av finländska arbetslösa om TE-byrån bedömer att användningen av lönesubvention är ändamålsenligt ur arbetssökandes synvinkel och om lönesubventionens övriga förutsättningar uppfylls. NTM-centralerna har också förberett sig för att erbjuda yrkesmässigt inriktad arbetskraftsutbildning bl.a. för de behov som arbetsgivare som erbjuder säsongsarbete har.  

Dessutom trädde en lagändring i kraft 9.4.2020 som ger tredjelandsmedborgare rätt att arbeta i uppgifter som är viktiga med tanke på underhållssäkerheten och arbetsmarknadens funktionsduglighet. Förändringarna gör det möjligt för personer med i kraft varande uppehållstillstånd som beviljats senast 9.4.2020 eller med tillstånd enligt säsongsanställningslagen att byta arbetsgivare och yrkesbransch inom branscher som är kritiska med tanke på underhållssäkerheten utan att ansöka om nytt tillstånd. I dessa fall krävs endast arbetsgivarens meddelande till TE-byrån.

Ytterligare information:

Kompetens- och internationaliseringschef Francesca Cucinotta, tfn. 029 502 8646
EURES-sakkunnig Tomas Ede, tfn. 0295 056 039

Pressmeddelanden till 23.9.2020

Pressmeddelanden 2020 (till 23.9.2020)