Navigeringsmeny

Regional information

Alavuden Allasjärvien pintaa lasketaan laskeutusaltaan kaivamisen vuoksi (Etelä-Pohjanmaa)

Iso- ja Vähä-Allasjärven (Alavus) säännöstelyn muutokseen ja järvien kunnostushankkeeseen kuuluvan Iso-Allasjärven laskeutusaltaan kaivaminen alkaa tammi-helmikuun vaihteessa. Urakoitsijaksi valittu Tuhkasaari Oy on aloittanut valmistelevat työt tällä viikolla ja varsinainen kaivu on tarkoitus aloittaa ensi viikolla. Iso- ja Vähä-Allasjärven vedenpintaa lasketaan vähitellen kohti säännöstelyn alarajaa kaivutöiden ajaksi.

Laskeutusallas kaivetaan vähentämään kiintoaineen pääsyä alapuoliseen vesistöön ennen järvien tilapäistä vedenpinnan laskua. Järvien tilapäinen vedenpinnan lasku toteutetaan ensi syksynä, jolloin rannanomistajat voivat toteuttaa lupapäätöksen mukaiset ruoppauksensa syksyn ja talven aikana pääosin kuivatyönä.

Laskeutusaltaan kaivuaikaan vaikuttaa jäiden kesto, sääolosuhteet ja kaivettavan materiaalin laatu, mutta arvioitu kesto on alle kuukauden. Kaivutöiden ajaksi järvien vedenpinta pyritään pitämään säännöstelyrajojen puitteissa mahdollisimman alhaalla.

Hankkeen vesistövaikutuksia seurataan hyväksytyn tarkkailusuunnitelman mukaan. Kaivutyön aikana näytteet otetaan 1-2 viikon välein.

Lisätietoja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta:

  • Vesitalousasiantuntija Jenni Mäkelä, puh. 0295027880
  • Vesitalousasiantuntija Juhani Huhtamäki, puh. 0295027806
  • Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

 

Pressmeddelanden till 23.9.2020

Pressmeddelanden 2020 (till 23.9.2020)