Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2019

Alajärven säännöstelyä on tarpeen mukauttaa muuttuviin vesitilanteisiin (Kanta-Häme)

Alajärven säännöstelyn kehittämistyössä on tarkasteltu säännöstelyn kehittämismahdollisuuksia ottaen huomioon järven nykyiset käyttötarpeet sekä muuttuva ilmasto. Tuoreessa Hämeen ELY-keskuksen julkaisussa "Alajärven säännöstelyn kehittäminen: Ilmastonmuutos- ja säännöstelylaskennat" on tarkasteltu kevätkuopan aikaistamisen ja loiventamisen vaikutuksia sekä minimijuoksutusten ja imeytysveden oton määrän kasvattamisen mahdollisuuksia ilmastonmuutoksen vaikutukset huomioon ottaen. Säännöstelyluvan ja -käytännön tulisi olla riittävän joustavia, jotta voidaan varautua erilaisiin vuosiin eli kesän kuivuuteen ja talven suurempiin tulovirtaamiin, ja edelleen myös runsaslumisiin talviin ja suuriin kevättulviin.

Kanta-Hämeessä Hämeenlinnassa sijaitseva Alajärvi on kooltaan 628 hehtaaria, ja sen rannoilla on paljon kesämökkejä sekä ulkoilualueita.  Alajärveä säännöstellään Katiskosken padolla, lisäksi luvanhaltija HS-Vesi eli Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy käyttää Alajärven vettä tekopohjaveden tuotannossa. Katiskosken säännöstelyn ja tekopohjaveden imeytysveden oton arvioidaan ilmastonmuutoksen myötä hankaloituvan. Voimassa oleva säännöstelylupa on vuodelta 1985.

Alajärven vedenkorkeusvaihtelussa on historiajaksolla havaittavissa selvä kevättulva ja kesän aikana laskeva vedenpinta. Ilmastonmuutos muuttaa tilannetta siten, että osa kevään tulovirtaamista siirtyy talvelle, ja kevään tulovirtaamahuiput aikaistuvat ja jäävät aiempaa pienemmiksi. Myös kuivimpien kesien tulovirtaamien ennakoidaan pienenevän, ja kuivuustilanteiden pahenevan. Säännöstelyä olisi näin ollen tarpeen mukauttaa erilaisiin ja muuttuviin vesitilanteisiin sopivaksi.

 

Kevätkuopan loiventamisesta hyötyä

Kevätkuopan loiventamisella voidaan nähdä useita hyötyjä. Vähälumisina talvina ei ole tarpeellista varautua suuriin kevättulovirtaamiin ja juoksuttaa vettä järvestä suuria määriä talven entisestään kasvavien tulovirtaamien aikana, vaan säästää vettä järvessä loppukeväälle vedenkorkeuden nostamiseksi kesän tavoitetasoille. Mahdollisten kuivuustilanteiden kannalta on tärkeää, että Alajärvessä riittää vettä kesän ja syksyn mittaan, myös juoksutettavaksi sekä imeytysveden oton tarpeisiin.

Minimivirtaaman tai imeytysveden oton määrän kasvattamista ei voida keskimääräistä kuivempina vuosina tehdä ilman merkittävää vaikutusta Alajärven alimpiin vedenkorkeuksiin. Mikäli samanaikaisesti sopeutetaan kevätkuoppaa vesi- ja lumitilanteen mukaisesti ja pidetään Alajärven pintaa talvella ja keväällä korkeammalla, voidaan liiallista vedenkorkeuden laskua kuitenkin välttää kesän aikana. Säännöstelyluvan ja -käytännön tulisikin olla riittävän joustavia, jotta voidaan varautua erilaisiin vuosiin eli kesän kuivuuteen ja talven suurempiin tulovirtaamiin, ja edelleen myös runsaslumisiin talviin ja suuriin kevättulviin.

 

Lisätietoja:

Miia Kumpumäki, hydrologi, Suomen ympäristökeskus, miia.kumpumaki(at)ymparisto.fi

Milla Torkkel, vesitalousasiantuntija, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 225, milla.torkkel(at)ely-keskus.fi

 

Tiedotus:

Kirsi Elomaa, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 037

 


Regional information