Navigeringsmeny
Uutiset 2016 sv

Nyheter 2016

Nyheter 2016

Förläggningar för minderåriga asylsökande omvandlas till familjegrupphem för barn som beviljats uppehållstillstånd

Förläggningar som grundats för minderåriga asylsökande som kommit till Finland utan vårdnadshavare omvandlas till familjegrupphem eller enheter för stödboende.

Man har redan kommit överens med kommunerna och tjänsteleverantörerna om den nya praxisen som uppstått på initiativ av Migrationsverket och NTM-centralerna som är underordnade Arbets- och näringsministeriet. Antalet förläggningar för minderåriga kommer att minska, vilket innebär att verksamheten i tiotals förläggningar av detta slag skulle upphöra utan den praxis som man nu har kommit överens om.

Minderåriga asylsökande som väntar på sitt beslut om uppehållstillstånd samt barn och unga som redan fått sitt uppehållstillstånd kan tillfälligt bo på de nya enheterna.

Läs mera:


Regional information