Navigeringsmeny
Algsituationen

Algsituationen

 NTM-centralerna följer den regionala algsituationen och gör varje sommar en riksomfattande alguppföljning i samarbete med Finlands miljöcentral (SYKE) och kommunerna. Uppföljningen av algerna sommaren 2022 görs varje vecka under juni-september. Den riksomfattande algoversiktet publiceras på torsdagar från juni till augusti.

Riksomfattande algobservationerna sparas på webbtjänsten Insjö-havwiki. Man kan delta i uppföljningen av blågrönalger under sommaren med hjälp av Havaintolähetti som planerats för smarttelefoner eller genom att grunda en egen observationsplats i nättjänsten Järvi-meriwiki.

Riksomfattande alguppföljning 2022

Bild: Riku Lumiaro / Miljöförvaltningens bildbank.


Regional information


Ta kontakt

  • Kundservice för miljöfrågor
    0295 020 901 mån.–fre. kl. 9–16 (lna/mta)
    ​​​​​kundservice.miljo(at)ntm-centralen.fi
  • Obs.! Stängt 29.-30.9.