Nyheter

Regional information

Nyheter 2020

Vitkindade gäss.

506 gårdar har möjlighet att med stöd av dispens jaga bort och skjuta vitkindade gäss i syfte att förebygga skördeskador

På hösten 2021 har 506 gårdar möjlighet att med stöd av dispens jaga bort och skjuta vitkindade gäss i syfte att förebygga skördeskador. Dispenserna täcker breda åkerområden vid gässens centrala flyttväg i landets östra delar. Dispenserna ger en möjlighet att skjuta sammanlagt 15 725 gäss.

Alla dispensinnehavare har en individuell kvot som uppgår till 20 - 40 fåglar beroende på gårdens åkerareal.  Under höstflytten gäller dispenserna 20.8 - 31.10. NTM-centralen övervakar användningen av dispenserna i terrängen.

Vitkindad gås är en genom naturvårdslagen fridlyst art i Finland. Det är alltså förbjudet att döda eller störa den utan dispens som beviljats med stöd av naturvårdslagen. Det handlar alltså om eliminering som sker med stöd av dispens och som syftar till att förebygga allvarlig skada. Vitkindad gås har inte klassificerats som viltart och därför är det inte fråga om jakt. Av denna anledning behövs det inte heller något tillstånd av områdets jakträttsinnehavare. Beslut om dispens fattas av NTM-centralen i Egentliga Finland.

På hösten 2021 ska Naturresursinstitutet undersöka hur skjutning med dödlig utgång fungerar som ett av sätten att jaga bort vitkindade gäss från åkrar. Naturresursinstitutet har ansökt om ett särskilt tillstånd för undersökningen hos NTM-centralen i Egentliga Finland.

Läs mer:

Från och med den 20 augusti är det möjligt att jaga bort och skjuta vitkindade gäss med stöd av dispens, 19.8.2021 (ym.fi)