Navigeringsmeny
Uutiset 2016 sv

Nyheter 2016

Nyheter 2016

Trafikens kundservicecentral har i tio år funnits för dem som rör sig på vägen

I början av 2000-talet inleddes i Vägförvaltningen ett program för att utveckla kundbetjäningen. Målet var att erbjuda kunderna högklassig och enhetlig service och garantera att den var lätt tillgänglig. Som ett av programmets resultat uppstod för tio år sedan trafikens kundservicecentral, som började sköta rådgivningstjänsterna för hela landets trafikleder. Sålunda kunde experternas arbetsbörda lättas och verksamheten blev effektivare.  

Genom att ringa upp ett nummer når kunden rådgivarna, som svarar på frågor, behandlar respons och dirigerar kunden till den rätta tjänsten. På detta sätt blev rådgivningen lätt tillgänglig och det märktes också som en förbättring av kundnöjdheten, eftersom man fick sitt ärende inlett med ett telefonsamtal.

Den viga tioåringen har hållit sig ajour med tiden och bland annat har nya kontaktkanaler tagits i bruk. Utöver den traditionella telefonen, e-posten och responsblanketten kan man nå rådgivarna vid trafikens kundservicecentral genom chatt. Chatten har också visat sig vara en bra kanal för att sköta ärenden som kan utredas snabbt. Ändå kommer 65 procent av kontakterna fortfarande per telefon. På årsnivå är antalet kontakter cirka 40 000. Årstidsväxlingar och ändringar i vägförhållandena ökar tidvis antalet kontakter. Till exempel får en vinterstorm telefonerna att gå heta.

Under årens lopp har de populäraste bland frågor och svar varierat, till exempel frågade man 2007 ofta om bl.a. Vägförvaltningens kontonummer. Stående teman under åren har ändå varit samma och mest ger man råd om tillståndsärenden, bl.a. godstransport och tillstånd för specialtransport, skadestånd och reklamer längs vägarna. Feedbacken toppas av vinterunderhållet av vägarna och slåttern på vägrenarna samt andra ärenden om vägunderhållet och väderkamerorna.

Läs :


Regional information