Navigeringsmeny

Regional information

10-åriga NTM-centralen håller god takt mot det nya årtiondet (Egentliga Finland, Satakunta)

Verksamheten vid NTM-centralen i Egentliga Finland år 2019 har varit aktiv och särskilt mångsidig, och nu i början av 2020 fyller centralen 10 år.

Färgglada grönsaker, bro och skärgårdslandskap.Man kunde främja Egentliga Finlands fortsatta tillväxt utmärkt med hjälp av åtgärder inom alla tre ansvarsområden enligt det nya regeringsprogrammets linje.

Inom det omfattande verksamhetsfältet för ansvarsområdet för näring lyckades man mångsidigt inom landsbygds- och fiskerihushållningstjänsternas branscher genom byggnads-, investerings- och företagsstöd.  Genom projekt för utveckling av landsbygden har man kunnat stöda förnyelse och kompetensutveckling. Dessutom har man satsat på riktade arbetskraftsutbildningar. Inom utvecklingstjänster för företag uppnåddes till och med ett nytt rekord inom Egentliga Finland.

Inom trafikuppgifter främjades smidigheten och säkerheten för tung transport i Egentliga Finland och i Satakunta på många sätt och inom näringslivets transport främjades flera betydande vägprojekt längs med E18, riksväg 8 och riksväg 12. Skötseln av huvudvägarna förbättrades speciellt vid vägavsnitt som används mycket av tung trafik. Skötseln av grusvägar har försvårats av det ihållande regnet, och i vissa fall har man endast säkrat vägarna med nödhjälp vid de värsta ställena. För landsvägsfärjorna påbörjades en ny upphandlingsstrategi som betonar effektivitet och gröna val.

Gällande miljöuppgifterna stärktes partnerskapet med intressentgrupperna i många av regeringsprogrammets projekt som främjar klimatarbete och cirkulär ekonomi både i Egentliga Finland och i Satakunta. Inom vattenskyddet var betoningen på åtgärder starkare än någonsin bl.a. tack vare det omfattande KIPSI-projektet för minskningen av näringsbelastning från jordbruk för att främja skyddet av Östersjön. Inom ramen för det omfattande HELMI-projektet startades särskilt omfattande verksamhet för att förbättra livsmiljön för att främja biologisk mångfald.

I slutet av 2019 förberedde NTM-centralen sina mål för de kommande åren och betonade tre områden som inom de närmaste åren kommer synas i verksamheten och partnersamarbeten. Det första är att stöda prioriteringarna för smart specialisering i Egentliga Finland och särskilt att utveckla landskapets livsmedelskedja. Det andra är att vi ska stöda näringslivets framgångsmöjligheter och lyfta fram olika synpunkter inom tillgänglighet (inkl. entimmeståget), hållbar utveckling och kompetens. Det tredje är att vi bygger en gemensam vision för Skärgårdshavet och genomför den med ett starkt samarbete med många andra aktörer.

Mer om huvudpunkterna för NTM-centralens verksamhet år 2019 och trender hittas i sammanfattningen:

Sammanfattning för NTM-centralens år 2019 (på finska)

Mer information:                     

Olli Madekivi, direktör för ansvarsområdet miljö och naturresurser, överdirektör, tfn 0295 022 899
Timo Metsä-Tokila, direktör för ansvarsområdet näringar, sysselsättning och kompetens, tfn 0295 022 615

Matti Vehviläinen, direktör för ansvarsområdet trafik och infrastruktur, tfn 0295 022 841

E-post i följande format: fornamn.efternamn@ely-keskus.fi

Bilder © Kaija Joki-Sipilä

Pressmeddelanden till 23.9.2020

Pressmeddelanden 2020 (till 23.9.2020)