Kontaktinformation

NTM-centralernas e-poster för kontakt och kontaktpersoner

I dit meddelande bör framkomma företagets FO-nummer, uppgifter om var företaget befinner samt kort om företagets utvecklingsplan. NTM-centralen kontaktar dig antligen per telefon eller via e-post.

Södra Österbotten

 • Kari Välimäki, kari.valimaki@ely-keskus.fi, 0295 027 642

Södra Savolax

 • Tiina Väärä, tiina.vaara@ely-keskus.fi, 0295 024 104
 • Katriina Säisä, katriina.saisa@ely-keskus.fi, 0295 024 090

Tavastland

 • Sasu Pajala, sasu.pajala@ely-keskus.fi, 0295 021 120
 • Katja Halle, katja.halle@ely-keskus.fi, 0295 025 108
 • Timo Hakala, timo.hakala@ely-keskus.fi, 0295 025 105
 • Johanna Jalonen (koulutukset), johanna.jalonen@ely-keskus.fi, 0295 025 154

Sydöstra Finland

 • Timo Hakala, timo.hakala@ely-keskus.fi, 0295 025 105
 • Kirsi Hyrkäs, kirsi.hyrkas@ely-keskus.fi, 0295 029 104
 • Riikka Huhtanen-Pitkänen, riikka.huhtanen-pitkanen@ely-keskus.fi, 0295 029 123
 • Johanna Jalonen (koulutukset), johanna.jalonen@ely-keskus.fi, 0295 025 154

Kajanaland

 • Päivi Lappalainen, paivi.lappalainen@ely-keskus.fi, 0295 023 643

Mellersta Finland

 • Pirjo Suhonen, pirjo.suhonen@ely-keskus.fi, 0295 024 601

Lappland

 • Jari Uusinarkaus, jari.uusinarkaus@ely-keskus.fi, 0295 037 141

Birkaland

 • Jukka Ojala, jukka.ojala@ely-keskus.fi, 0295 036 204
 • Kirsti Pinomäki, kirsti.pinomaki@ely-keskus.fi, 0295 036 087

Österbotten

 • Henrik Granqvist, henrik.granqvist@ely-keskus.fi, 0295 028 551
 • Henrik Broman, henrik.broman@ely-keskus.fi, 0295 028 545

Norra Karelen

 • Päivi Vaarala, paivi.vaarala@ely-keskus.fi, 0295 025 020

Norra Österbotten

 • Päivi Lappalainen, paivi.lappalainen@ely-keskus.fi, 0295 023 643

Norra Savolax

 • Jari Vitikainen, jari.vitikainen@ely-keskus.fi, 0295 026 644

Satakunta

 • Timo Klimoff, timo.klimoff@ely-keskus.fi, 0295 022 053
 • Anne Jortikka, anne.jortikka@ely-keskus.fi, 0295 022 046

Nyland

 • Juha Seppälä, juha.a.seppala@ely-keskus.fi, 0295 020 955
 • Pirjo Karlsson, pirjo.karlsson@ely-keskus.fi, 0295 021 066
 • Ossi Paanala, ossi.paanala@ely-keskus.fi, 0295 025 015
 • Sasu Pajala, sasu.pajala@ely-keskus.fi, 0295 021 120
 • Päivi Niiles (koulutukset), paivi.niiles@ely-keskus.fi, 0295 021 113

Egentliga Finland

 • Jukka Ojala, jukka.ojala@ely-keskus.fi, 0295 036 204
 • Pirkka Hyssälä (koulutukset), pirkka.hyssala@ely-keskus.fi, 0295 023 037

Gör en ansökan

När du har fått en uppfattning om utvecklingsbehoven, ansök om de utvecklingtjänster som du vill ha (identifiering krävs). De fullmakter som behövs för företrädande ordnas på Suomi.fi-fullmakter, där den fullmaktskod som ges heter "Ansökningsärenden i utvecklingstjänsterna för företag" (under ämneskategorin Företagstjänster).

"Den årslånga verksamhetsplanen som skapades är nu halvvägs och ger riktigt bra resultat."