Materialbank

I materialbanken finns material avsett för serviceproducenter inom utvecklingstjänsterna för företag. Materialet finns i samband med regionförvaltningens e-tjänster. Länken leder till materialbanken. Tjänsten kräver autentisering.

Gör en ansökan

När du har fått en uppfattning om utvecklingsbehoven, ansök om de utvecklingtjänster som du vill ha (identifiering krävs). De fullmakter som behövs för företrädande ordnas på Suomi.fi-fullmakter, där den fullmaktskod som ges heter "Ansökningsärenden i utvecklingstjänsterna för företag" (under ämneskategorin Företagstjänster).

Markkinoinnin ja asiakkuuksien johtaminen - oikea palsta, sitaatti

"Vi är tacksamma för vad vi fick, eftersom vi fick väldigt mycket."