Utbildning

Utbildningarna konkurrensutsätts, NTM-centralen köper in dem

Utbildningarna konkurrensutsätts nationellt genom ramavtal, så att man väljer de bästa möjliga utbildningsinstanserna. Målet är att man ska kunna söka till utbildningarna under hösten 2014.

Längd och pris

Av utbildningens pris betalar staten 70 % och företagskunden 30 %.

Ansökan till utbildning

Du ansöker till utbildningen genom att sända in en ansökan till NTM-centralen.