Twiitit2

Arbetskraftsmobilitet i Europa

Arbets- och näringsförvaltningen stärker tjänsterna inom europeisk rörlighet som riktar sig till arbetsgivare, företag och arbetssökande genom att genomföra ESF-projektet Arbetskraftsmobilitet i Europa under 2014–2020.

De viktigaste målen är att säkra tillgången på kompetent arbetskraft och främja arbetskraftens mobilitet från Finland till Europa och från Europa till Finland.

De tjänster inom offentlig europeisk arbetsförmedling (EURES) som Arbets- och näringsbyrån erbjuder stärks genom att man utökar utbudet med tjänster riktade till arbetsgivare och företag som syftar till att stötta internationell rekrytering. De nya tjänsterna innefattar utbildning i avreselandet, finska och svenska på arbetsplatsen, utbildning inom internationell arbetsgemenskap samt testning av yrkeskunskaperna.

Företag och arbetsgivare har i fortsättningen möjlighet att få mer specificerade och kundorienterade tjänster än tidigare.

Tillgången till tjänsterna förbättras både vad gäller privat- och företagskunder, bland annat genom att skapa online-evenemang, -mässor och intervjuer i samband med rekrytering. Tjänster inom internationell mobilitet erbjuds även i större utsträckning än tidigare via sociala medier.

Kompetensen vad gäller att stötta kunder i internationell rörlighet ökas hos TE-tjänsternas personal genom utbildningar, kurser, workshops och nätverkande.

Projektet Arbetskraftsmobilitet i Europa genomförs av Norra Karelens Närings-, trafik- och miljöcentral under ledning av Arbets- och näringsförvaltningen och i nära samarbete med det nationella EURES-nätverket på TE-byråerna.

Logot: TEM, ELY-keskus, TE-palvelut, Vipuvoimaa EU:lta ja EU-lippu