INSPECT

Internationellt samarbete mot skadliga invasiva främmande arter

INSPECT-Vieraslajien torjuntahanke

Inspect: jättebalsamin och vresros -logo.

Presentation av INSPECT-projektet

INSPECT- Invasive Species Eradication and Control är ett Interreg Botnia-Atlantica projekt som arbetar med bekämpning av invasiva främmande växtarter.

Svenska partner är Länsstyrelsen Västerbotten och Umeå kommun och finska partner är Vasa stad, Pro Agria Etelä-Pohjanmaa och Forststyrelsen tillsammans med samordnande stödmottagaren Närings- Trafik- och Miljöcentralen i Södra Österbotten.

INSPECTs huvudfinansiär är Interreg Botnia-Atlantica men på den finländska sidan är också Österbottens Förbund en stor delfinansiär. Dessutom stöds arbetet kring Kyro älv lokalt av Fonden för Kyro älv, Kurikka stad, Kauhajoki stad och Etelä-Pohjanmaan Maanviljelysseuran säätiö (Södra Österbottens jordbrukarförenings stiftelse).

 • Målarterna för projektet är jättebalsamin, Impatiens glandulifera, och vresros, Rosa rugosa.

  Eftersom de arter vi arbetar med är ett problem som finns i stora delar av både Sverige och Finland samt att växterna är bra på att föröka och sprida sig så är det viktigt att bekämpningsarbetet görs koordinerat över stora områden. Om man endast bekämpade växterna lokalt skulle de vandra in igen från kringliggande områden där man ännu inte tagit itu med problemen.

 • Vi arbetar genom att upplysa och engagera allmänheten, att undersöka hur man effektivt kan organisera arbetskraften för bekämpningsarbete och att testa olika bekämpningsmetoder för att hitta effektiva lösningar.

  Projektets olika partner har olika expertisområden och förutsättningar för arbetet. Därmed kan vi inom ramen för projektet undersöka olika sätt att sprida information och kommunicera med allmänheten i olika delar av länderna där språk, kulturer och traditioner skiljer sig åt.

 • För det första kommer vi att utarbeta separata handlingsplaner för de två målarterna och dessa ska sedan kunna användas som modell vid bekämpning av andra invasiva främmande arter.

  För det andra ska informera, engagera och aktivera allmänheten.

  Till sist ska vi starta upp ett gränsöverskridande samarbete som fortsätter efter projektets slut.

  Också gällande aktiveringen av allmänheten vill vi åstadkomma ett bestående resultat, eftersom man inte kommer att hinna avlägsna alla växterna från målområdet under projekttiden.

  Istället är den långsiktiga planen att myndigheter, städer, kommuner, föreningar, markägare och privatpersoner ska kunna utnyttja projektets resultat i ett fortgående arbete där allmänhetens engagemang är avgörande för en framgångsrik bekämpning.

Aktuellt

I samarbete med

Uppdaterad: 14.10.2022