Navigointivalikko
Sinisen biotalouden hankkeiden haku

Sinisen biotalouden hankkeiden haku

Hakuaika on päättynyt 15.5.2018.

Sinisen biotalouden hankkeiden toinen hakumenettely

Sinisen biotalouden kärkihankerahoitus ja avustukset hankkeille

Pääministeri Sipilän strategisen hallitusohjelman toimenpidesuunnitelmassa on varattu 5 miljoonaa euroa rahoitusta sinisen biotalouden kärkihankkeen edistämiseen. Sinisen biotalouden ensimmäinen hakumenettely järjestettiin 22.5–14.7.2017. Toinen hakukierros päättyi 15.5.2018.

Toisessa haussa avustettavat hankkeet

Haun tavoitteena on edistää digitalisaation eli automaation, datan laajemman ja älykkäämmän sekä alustatalouden kaltaisten uusien teknologioiden hyödyntämistä erityisesti vesiturvallisuuden parantamisessa sekä vesiluonnonvarojen kestävään käyttöön perustuvassa liiketoiminnassa. Haun tarkoituksena on löytää ratkaisuja, jotka uudistavat nykyisiä toimintatapoja ja luovat siniseen biotalouteen perustuvaa kasvua teknologisen kehityksen tarjoamien mahdollisuuksien avulla.

Linkkejä:

 


Alueellista tietoa