Analyysi

Kenelle

Palvelu on tarkoitettu toimintansa vakiinnuttaneille pk-yrityksille, jotka haluavat suunnitelmallisesti kehittää toimintaansa. Pääsääntöisesti edellytetään, että yrityksellä on vähintään yksi tilikausi takana ja yritys työllistää vähintään yrittäjän tai yhden työntekijän. Palvelu sopii myös yksityisille elinkeinonharjoittajille, eikä toimialarajoituksia ole.

Mitä

Palvelussa saat avuksesi kokeneen liikkeenjohdon konsultin, jonka kanssa kartoitat yrityksesi nykytilan esim. talouden, markkinoiden, tuotteiden ja toimintaympäristön osalta. Lopputuloksena on yrityksesi kehittämissuunnitelma. Palvelu kestää 1-2 päivää.

Palveluun on tehty muutoksia koronavirusepidemian vuoksi. Vallitsevassa poikkeustilanteessa palvelu soveltuu muutostarpeiden arviointiin ja lyhyen tähtäimen selviytymissuunnitelman tekemiseen.

Loppuvuoden 2020 aikana yrityksesi voi käyttää enintään kaksi Analyysi-päivää. Yritykselle voidaan siis myöntää Analyysi-palvelua uudelleen, vaikka se olisikin käyttänyt palvelua jo aiemmin.

Analyysi-palvelun hinta asiakkaalle on 30 euroa + alv/päivä. Koronavirusepidemian vuoksi palvelun hintaa on alennettu, jotta pienimilläkin yrityksillä olisi mahdollisuus käyttää palveluja. Normaalihinta on 220 € + alv/pvä.

Miten

Analyysi tehdään asiakkaan ja konsultin yhteistyönä.  Koronavirusepidemian vuoksi palvelut toteutetaan etäyhteyksien välityksellä. 

Voit valita itsellesi sopivan asiantuntijan ELY-keskuksen kilpailuttamien konsulttien joukosta. ELY-keskus auttaa konsultin valinnassa. Voit tutustua konsulttien osaamiseen täällä:

Palvelun hakeminen

Palvelun hakeminen on helppoa. Voit tehdä sähköisen hakemuksen aluehallinnon asiointipalvelussa:

Hakemukseen ei pääsääntöisesti tarvita liitteitä, vaan ELY-keskus tarkastaa yrityksesi tiedot julkisista rekistereistä. Yrityksen taloustilanne arvioidaan viimeisimmän vahvistetun tilinpäätöksen perusteella. Jos olet yksityinen elinkeinonharjoittaja, tai yrityksesi on henkilöyhtiö, kannattaa hakemukseen liittää viimeisin tilinpäätös. Jos yritykselläsi ei ole vielä yhtään vahvistettua tilinpäätöstä, liitä hakemukseen mahdollisimman tuore kirjanpitoajo (tuloslaskelma ja tase).

Jos olet hakemuksen jättöhetkellä jo valinnut asiantuntijan, Analyysi-päätös tehdään yleensä muutaman työpäivän kuluessa.

Palvelun myöntämisen esteet

  • Yritys on suuri yritys
  • Yritys on ahvenanmaalainen yritys
  • Yritys on jo ennen koronakriisiä ollut taloudellisissa vaikeuksissa
  • Yrityksellä on maksamatonta verovelkaa. 
  • Yritykselle on viimeisen kolmen verovuoden aikana myönnetty de minimis-tukea 200 000 euroa.

Ota yhteyttä ELY-keskukseen

Ennen hakemuksen jättämistä voit olla yhteydessä ELY-keskukseen sähköpostilla ja käydä kehittämistarpeen läpi ELY-keskuksen asiantuntijan kanssa. Tämä on suositeltavaa erityisesti silloin, jos toivot neuvoja sopivan asiantuntijan valintaan.

Yritysten kehittämispalvelut - hyvät eväät eteenpäin.

Muualla verkossa

Linkki: https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/fi/uusi/analyysi

"Kaikki sujui niin ELY-keskuksen kuin asiantuntijan puolelta nopeasti ja asiantuntevasti. Ei mitään valittamista. ELY on erittäin yrittäjäystävällinen."