Hakemustilanne 28.9.2021

  • Hakemuksia tullut 16 470
  • Myönteisiä päätöksiä tehty 7 227
  • Kielteisiä päätöksiä tehty 531
  • Määrärahaa on sidottu tällä hetkellä n. 28 miljoonaa euroa.
  • Tällä hetkellä käsittelyssä on joulu-tammikuussa saapuneita hakemuksia.

Lisätietoa