Hakemustilanne 24.1.2022

  • Hakemuksia tullut 18 707
  • Myönteisiä päätöksiä tehty 9 409
  • Kielteisiä päätöksiä tehty 916
  • Määrärahaa on sidottu tällä hetkellä n. 37,5 miljoonaa euroa.
  • Tällä hetkellä käsittelyssä on helmikuussa saapuneita hakemuksia.

Lisätietoa