Hakemustilanne 3.10.2022

  • Hakemuksia tullut 25 329
  • Myönteisiä päätöksiä tehty 15 985
  • Kielteisiä päätöksiä tehty 1 797
  • Tällä hetkellä käsittelyssä on joulukuussa 2021 ja tammikuussa 2022 saapuneita hakemuksia.

Lisätietoa