Hakemustilanne 28.11.2022

  • Hakemuksia tullut 26 172
  • Myönteisiä päätöksiä tehty 18 636
  • ​​​​​Kielteisiä päätöksiä tehty 2 500
  • Tällä hetkellä käsittelyssä on huhti-toukokuussa 2022 saapuneita hakemuksia.

Lisätietoa

Päivitetty: 29.11.2022