Tiedolla kohtaantoa (ESR)

Tiedolla kohtaantoa -hankkeessa haetaan ratkaisuja Pohjois-Pohjanmaan työmarkkinoiden kohtaanto-ongelmaan. Hankkeen aikana selvitetään, miten kohtaantotietoa voidaan parhaiten hyödyntää Pohjois-Pohjanmaan työmarkkinoiden hyväksi, ja millä ratkaisuilla alueen työmarkkinoiden tarpeet ja työnhakijoiden osaaminen saadaan kohtaamaan. Hankkeen alkuvaiheen tehtäviin kuuluu alueen työmarkkinatilannekuvan laatiminen. Laatimisessa hyödynnetään julkisia tietolähteitä, joita täydennetään hankittavilla selvityksillä ja tilastoilla.

Hankkeen aikana alueen ennakointitoimijoita kootaan yhteen foorumeihin ja työpajoihin tiedon kokoamiseksi, analysoimiseksi ja hyödyntämiseksi sekä osaamisen kehittämiseksi. Saatavan tiedon hyödyntämisen tukemiseksi järjestetään tiedolla johtamisen koulutuksia. Alueen yrityksille järjestetään tilaisuuksia toimialoittain ja teemoittain, joissa luodaan yhteistä näkemystä kunkin alan tai sektorin tilanteesta sekä välitetään tietoa olemassa olevista osaamisen täydentämisen mahdollisuuksista ja tarpeista kehittää uutta.

Olennaisena tavoitteena on myös kehittää tiedon jakamista alueellisten toimijoiden kesken. Tieto alueen työmarkkinoiden tilanteesta, osaajatarpeesta ja osaajista tuodaan esiin hankkeen aikana kehitettävän toimintamallin avulla. Tietoa jaetaan sekä alueen verkostoissa että sähköisessä muodossa, esimerkiksi sosiaalisen median välityksellä, kaikille saatavaksi. Toimintamallia rakennetaan palvelemaan koko alueellista ekosysteemiä - työnantajia, työnhakijoita, työllisyydenhoidon ammattilaisia ja päätöksentekijöitä eri sidosryhmissä.

Tiedolla kohtaantoa -hanke rahoitetaan kokonaan Euroopan sosiaalirahastosta, ja hanketta hallinnoi Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Hanke kuuluu Kestävää kasvua ja työtä -rakennerahasto-ohjelman toimintalinjaan 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen. Erityistavoitteena on 9.2 Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen. Hanke aloitti toimintansa 1.4.2021, ja päättyy 31.12.2022.

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Päivi Jämsä, p. 029 503 8054
Työmarkkina-asiantuntija Piia Holappa, p. 029 503 8047
​​​​​​​etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi