Navigointivalikko
POP Projektit ja hankkeet - Osaava edustaja

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus koordinoi Osaava edustaja -hanketta ajalla 1.10.2019-30.11.2020. Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston (AMIF) rahoittamassa hankkeessa laadittiin ilman huoltajaa Suomeen saapuneiden lasten edustajille verkkokoulutus.

Lapsen saapuessa Suomeen ilman huoltajaa käräjäoikeus määrää hänelle edustajan, jonka tehtävänä on vastata lapsen virallisiin asioihin liittyvistä toimista ja varmistaa, että lapsen etu toteutuu. Edustajan tehtäväkenttä on laaja, samoin yksin tulleen alaikäisen verkosto, joten edustajalta vaaditaan perustietoa monen eri viranomaisen toiminnasta ja monenlaisista viranomaisprosesseista.

Edustajille on järjestetty koulutusta aiemminkin, mutta koulutuksen on toivottu olevan järjestelmällisempää ja säännöllisempää. Hankkeessa tuotetun verkkokoulutuksen avulla pyritään siihen, että koulutusta edustajuuteen liittyvien asioiden perusteista on edustajan tehtävistä kiinnostuneille tarjolla ajasta ja paikasta riippumatta.

Hankkeen ohjausryhmässä oli mukana Maahanmuuttoviraston, työ- ja elinkeinoministeriön, kunnan sosiaalityön, Lastensuojelun Keskusliiton sekä edustajien yhdistyksen ETU ry:n jäseniä.

Koulutuksen sisältöihin ja rakenteeseen ovat omalla panoksellaan olleet vaikuttamassa edustajia, ilman huoltajaa Suomeen saapuneita nuoria sekä heidän kanssaan eri yhteyksissä toimivia henkilöitä.

Vaikka koulutus on suunnattu erityisesti edustajille ja edustajana toimimisesta kiinnostuneille, myös edustajien kanssa toimiville koulutuksesta on hyötyä.

Verkkokoulutusta täydentämään rakennettiin malli lähikoulutuspäivistä. COVID19-pandemiasta johtuen koulutustilaisuudet pidettiin verkon välityksellä syksyllä 2020. Palautteen perusteella koulutuspäivät voivat jatkossakin olla ainakin osin verkossa, mikä mahdollistaa edustajien osallistumisen koulutukseen sijainnista riippumatta.

Toiveita koulutusten aiheista kerättiin hankkeen aikana ja koulutuspalautteen perusteella aiheet koettiin tarpeelliseksi ja myös jatkossa toivottiin koulutuksia samoista aiheista. Erityisesti edustajia kiinnosti perheenyhdistämiseen liittyvät asiat sekä kuntien nuorille tarjoamat palvelu
Hankkeessa pilotoitiin työnohjausta edustajille verkon välityksellä.

Pilotista kerätyn palautteen avulla rakennettiin ehdotus työnohjauksen mahdollisesta järjestämisestä edustajille jatkossa.

Lisätietoa hankkeesta ja verkkokoulutuksesta


Maahanmuuttopäällikkö Hanna Määttä, p. 029 5038 076, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi