Selvitys Pohjois-Karjalan työmarkkinoiden nykytilasta ja tulevaisuudesta

Pohjois-Karjalan työmarkkinoiden tilannekuva ja tulevaisuus -selvitys on julkaistu.

Selvitys antaa tarkan kuvan maakunnan työmarkkinoista vuosina 2010 – 2020 ja mahdollisista haasteista tulevina vuosina. Selvitystä täydentää kuntakohtainen tilannekuva-analyysi toimenpide-ehdotuksineen. 

Selvitykset pohjautuvat tuoreimpaan tilastotietoon, toimijahaastatteluihin, kyselyihin ja neljään alueelliseen työpajaan. Selvityksen tilaajana toimi Pohjois-Karjalan ELY-keskus ja ne toteutti aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI. Selvitykset toteutettiin osana KasvuPOK-hanketta elo-joulukuussa 2020. 

Haasteena työikäisen väestön väheneminen ja osaajien löytäminen

Pohjois-Karjalan keskeinen tulevaisuuden haaste on työikäisen väestön väheneminen ja kuntien erilainen tilanne. 15 – 64 -vuotiaiden ikäryhmä supistui 13 000 henkilöllä 2010-luvulla. Toimialoista suurimman haasteen edessä on sosiaali- ja terveysala, jossa työvoimatarpeen ennakoidaan kasvavan työvoimatarjontaa enemmän. 

Raportissa esitetään neljä kehittämisteemaa osaavan työvoiman saatavuuden varmistamiseksi: syrjäseuduilla asumisen tukeminen, yritysten työvoiman saatavuuden varmistaminen lyhyellä aikavälillä, alueen markkinointi ja pitovoiman lisääminen sekä koulutusmahdollisuudet nuorille ja työssäoleville.

Selvitys 

Yhteenvedot