Navigointivalikko
Palapeli2 -projekti (Keski-Suomen ELY-kekus)

Palapeli2 -projekti (Keski-Suomen ELY-keskus)

Palapeli2-projekti tarjosi maahanmuuttajille suomen kielen opintoja ja muita kotoutumisen tukemiseen sopivia kursseja. Olennaista projektissa oli, että maahanmuuttaja saattoi aloittaa opinnot nopeasti Suomeen muuton jälkeen ilman pitkää odotusaikaa, joka muutoin voi kestää jopa 6-8 viikkoa. 

Palapeli2-projekti toimi vuosina 2008 – 2014. Sitä edelsi vuonna 2001 käynnistynyt Palapeli-projekti.

Molempien projektien tavoitteena oli saada kotoutumis- ja koulutuspolku hyvään alkuun yhteistyössä maahanmuuttajayhdistysten kanssa. Päämääränä oli maahanmuuttajien mahdollisimman nopea sijoittuminen työelämään. Tavoitteet olivat realistiset, koska ne olivat rakentuneet ensimmäisen projektin aikana maahanmuuttajien hyvän kotoutumisen tarpeista ja jo saavutetuista tuloksista.

Projektin aineistot:

Loppuraportit

Opetussuunnitelmat

Suomen kielen oppimateriaalit

Aihekokonaisuudet: (teema – kohderyhmä)

Tutustumismateriaali Jyväskylän keskusta

Hyödyllisiä linkkejä
Opinnäytetyöt ja julkaisut
Palapelin historiaa