Navigointivalikko

liikenne-luvat-myyntitoiminta maantien varrella-ingressi

Myyntitoiminta maantien varrella levähdys- ja pysäköintialueilla

Ajankohtaista

1.6.2020 alkaen voi tilapäisestä myyntitoiminnasta ilmoittaa tiealueelle sijoitettavilla tilapäisillä opasteilla, joiden sijoittamiseen tuleen ennen opasteiden sijoittamista hakea maksullista lupaa Pirkanmaan ELY-keskukselta.

Tilapäinen myyntitoiminta

Tilapäinen myyntitoiminta maantien levähdys- ja pysäköintialueilla vaatii aina ELY-keskuksen luvan. Tilapäiseksi myynniksi katsotaan 1 pv – 6 kk välinen aika. Myytävien tuotteiden on oltava tienkäyttäjiä palvelevia. Lupa on maksuton ja se voidaan myöntää liikenneturvallisuuden kannalta sopiville alueille.

Myynti voi tapahtua esimerkiksi myyntivaunusta tai myyntipöydältä. Jos yrittäjä tarvitsee sähköliittymän, hän joutuu hankkimaan sen itse.

Kioski- ja kahvilasopimukset

Yrittäjän on mahdollista harjoittaa tienkäyttäjille suunnattua kioski- tai kahvilatoimintaa maantien levähdys- tai pysäköintialueella. Tätä varten yrittäjän tulee tehdä ELY-keskuksen kanssa sopimus ennen toiminnan aloittamista. Sopimuksen mukaisesti yrittäjä saa rakentaa alueelle kioski- tai kahvilarakennuksen sekä sen toimintaan kuuluvia muita rakenteita ja laitteita. Yrittäjä voi myös ostaa tai vuokrata rakennuksen, rakennelmat ja laitteet aikaisemmalta yrittäjältä.

Ensimmäinen sopimuskausi on 10 vuotta. Jatkosopimukset tehdään enintään 5 vuodeksi.

Yrittäjältä ei peritä rahallista vuokraa mutta yrittäjällä on alueen kunnossapitovelvollisuus.

Hakumenettely

Sekä tilapäiset myyntiluvat että sopimukset koko maahan haetaan Pirkanmaan ELY-keskuksesta.

Vapaamuotoinen hakemus lähetetään

 • sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo.pirkanmaa@ely-keskus.fi tai
 • postitse osoitteeseen Pirkanmaan ELY-keskus, Kirjaamo, PL 297, 33101 Tampere

Tilapäinen myyntilupa

Tilapäistä myyntilupaa haettaessa tulee hakemuksesta tulee käydä ilmi kaikki alla mainitut asiat:

 • yrittäjän yhteystiedot ja Y-tunnus tai sosiaaliturvatunnus
 • kunta, jonka alueella levähdysalue on, alueen nimi, tarkka sijainti ja maantien numero, kartta
 • mille aikavälille lupaa haetaan
 • myytävät tuotteet
 • kopio mahdollisesta aikaisemmasta luvasta tai luvan diaarinumero
 • jos alueella jo toimii kioski tai kahvio, tarvitaan sen pitäjän kirjallinen suostumus tilapäiselle myynnille

Kioski- tai kahvilasopimus

Kioski- tai kahvilasopimusta haettaessa tulee hakemuksesta tulee käydä ilmi kaikki alla mainitut asiat:

 • yrittäjän yhteystiedot ja Y-tunnus
 • kunta, jonka alueella levähdysalue on, alueen nimi, tarkka sijainti ja maantien numero, kartta
 • kopio mahdollisesta aikaisemmasta luvasta
 • jos alueella on olemassa oleva rakennus, tarvitaan yrittäjän ilmoitus ostaako tai vuokraako yrittäjä rakennuksen

Tarvittaessa lisätietoja antaa Liikenteen asiakaspalvelu puh. 0295 020600.


Alueellista tietoa


ota yhteyttä

Liikenteen asiakaspalvelu

 • Palauteväylä
 • 0295 020 600 ma-pe klo 9-16  (pvm/mpm)
 • Chat-palvelu avoinna arkisin klo 12-16.


​​​​​​​Tienkäyttäjän linja 0200 2100 - Ilmoitukset liikennettä vaarantavista ongelmista tiestöllä (24 h/vrk, pvm/mpm).