Navigointivalikko
Maaseudun kehittäminen

Maaseudun kehittäminen

ELY-keskukset auttavat tekemään maaseudusta entistä paremman paikan asua, elää ja yrittää. ELY-keskukset myöntävät maaseuturahaston tukia, joita voidaan hakea muun muassa

 • maatilojen investointeihin ja kehittämiseen
 • maataloustuotteiden jalostusta harjoittavien pk-yritysten investointeihin ja kehittämiseen
 • maaseudun mikro- ja pienyritysten investointeihin ja kehittämiseen
 • elinkeinojen toimintamahdollisuuksia edistäviin ja maaseudun elinvoimaisuutta lisääviin hankkeisiin

Jokainen ELY-keskus on laatinut alueellisen maaseutustrategiansa. Niiden pohjalta maa- ja metsätalousministeriö on valmistellut maaseudun kehittämisohjelman rahoituskaudelle 2014 - 2020.

Hyrrä- ja Nekka-palveluissa sekä elintarvikeilmoitusten lomakepalvelussa tulossa muutoksia Katso-tunnistautumiseen ja valtuutukseen


Alueellista tietoa


TIETOA ALUEELTA

Maaseudun kehittäminen - Pirkanmaa

Maaseuturahaston haku on jatkuva, mutta tukihakemukset ratkaistaan valintajaksoittain.

Hanketukien valintajaksot 2022

 • 1.10.2021–31.1.2022
 • 1.2.2022–30.4.2022
 • 1.5.2022–30.9.2022

Yritystukien valintajaksot 2022

 • 1.12.2021–31.1.2022
 • 1.2.2022–30.4.2022
 • 1.5.2022–31.7.2022
 • 1.8.2022–30.9.2022

Käytettävissä olevan rajallisen rahoitusvaltuuden vuoksi, Pirkanmaan ELY-keskus kohdentaa rahoitusta ensisijaisesti harvaan asutulle maaseudulle ja ydinmaaseudulle. Elintarvikeyrityksiä tuetaan koko maakunnan alueella. Tukea myönnetään pääsääntöisesti rahoitushakemuksiin, joiden hyväksytyt tukikelpoiset kokonaiskustannukset ovat enintään 1,5 milj. euroa. Tuki on harkinnanvaraista ja sitä kohdistetaan hakemuksiin, jotka tehokkaimmin toteuttavat alueellista Pirkanmaan maaseudun kehittämissuunnitelmaa 2014 - 2020. Laajakaistahankkeita voidaan rahoittaa vain mikäli erillisiä elpymisvaroja on käytettävissä.

Tukia voi hakea sähköisesti Hyrrä-verkkopalvelun kautta. Sähköinen palvelu ohjaa ja neuvoo hakijaa. Maksujen hakeminen ja mahdollisten lisätietojen toimittaminen tapahtuu myös verkkopalvelun kautta.

Rahoitusta yleishyödyllisiin investointeihin, tiedotukseen, koulutukseen ja esimerkiksi kylien kehittämiseen saa myös tällä ohjelmakaudella. Rahoitusta voi myös saada muun muassa pilottihankkeisiin sekä yhteistyöhön eri maaseututoimijoiden kesken.

Maksun hakemista helpottavia menettelyjä on otettu käyttöön. Kehittämishankkeissa yleiskustannukset voidaan hyväksyä laskennallisina hankkeen palkkakustannusten perusteella (ns. flat rate -menettely). Tällöin toteutuneita yleiskustannuksia ei tarvitse eritellä.

Joissakin hankkeissa tuki voidaan myöntää myös kertakorvauksena ja maksaa hankkeen hyväksytyn suunnitelman toteutumisen perusteella.

Tukea yrityksen perustamiseen ja investointeihin

Yritystoimintaan voi saada investointitukea ja uuden yritystoiminnan perustamistukea. Investointitukea voi saada muun muassa rakentamiseen ja koneiden hankintaan. Yrityksen perustamistuki on uusi tukimuoto. Sitä myönnetään aloittavan yrityksen liiketoiminnan käynnistämiseen. Perustamistuki maksetaan 2–3 erässä toteutuneiden toimenpiteiden perusteella.