Navigointivalikko

Maaseudun kehittäminen

Maaseudun kehittäminen

​​​​​Tavoitteemme on auttaa maaseudun toimijoita, asukkaita ja yrittäjiä tekemään maaseudusta entistä parempi paikka asua, elää ja yrittää. Myönnämme tukia rahoituskausittain EU:n maaseudun kehittämisen rahastosta.

Vuonna 2023 alkaa uusi rahoituskausi, jonka tuet perustuvat EU:n yhteiseen maatalouspolitiikkaan, josta käytetään lyhennettä CAP (Common Agrucultural Policy). Tuet kuvataan CAP-suunnitelmassa, jonka maa- ja metsätalousministeriö on laatinut yhdessä sidosryhmien kanssa.

Uudella rahoituskaudella 2023-2027 tukea voi hakea muun muassa:

 • maaseudun pienten yritysten investointeihin ja kehittämiseen
 • elinkeinojen toimintamahdollisuuksia edistäviin ja maaseudun elinvoimaisuutta lisääviin hankkeisiin
 • yleishyödyllisiin investointeihin
 • ilmasto- ja ympäristötoimiin
 • tiedonvälitykseen ja koulutukseen
 • laajakaistainvestointeihin
 • maatilojen investointeihin ja kehittämiseen sekä neuvontapalveluihin

Olemme laatineet jokaisessa ELY-keskuksessa alueellisen maaseudun kehittämissuunnitelmat rahoituskaudelle 2023–2027.

Maaseudun yritys- ja hanketuet

Maaseudun yritys- ja hanketukien haut EU-rahoituskaudelle 2023–2027 ovat avautuneet.

Lisätietoa tuenhakijalle

Tukea haetaan sähköisesti Hyrrä-asiointipalvelusta (hyrra.ruokavirasto.fi).

 


Alueellista tietoa


TIETOA ALUEELTA

Maaseudun kehittäminen - Pohjois-Savo

Tänä vuonna (2023) on alkanut uusi EU:n yhteisen maatalouspolitiikan kausi (CAP 2023-2027). Maaseudun yritys- ja hanketukien haku on alkanut Hyrrä-asiointipalvelussa 21.6.2023. Maatalouden investointitukien ja nuoren viljelijän aloitustuen haku on myös auki.

Tilaa Pohjois-Savon ELY-keskuksen maaseutuaiheinen uutiskirje. Kokoamme uutiskirjeesen ajankohtaisia asioita mm. maaseudun hanke- ja yritysrahoituksesta, hankkeiden valintajaksoista ja tapahtumista. Tilaa uutiskirjeemme:

Pohjois-Savon maaseudun kehittämissuunnitelma 2023-2027 - Mahdollisuudet kasvavat maaseudulla

Mahdollisuudet kasvavat maaseudulla Pohjois-Savo tunnus.

Mahdollisuudet kasvavat maaseudulla eli Pohjois-Savon alueellinen maaseudun kehittämissuunnitelma vuosille 2023–2027 on julkaistu. Suunnitelma pitää sisällään päämäärät sekä tavoitteet tuleville vuosille. Kehittämissuunnitelmassa on kuvattu Pohjois-Savon maaseudun nykytila, vahvuudet ja kehittämistarpeet. Maaseudun hanke- ja yritystukien arvioitu tuentarve on noin 90 miljoonaa euroa.

Kehittämiskohteiksi on valittu kolme painopistettä

 • kestävä ja kehittyvä ruokajärjestelmä,
 • ympäristö ja ilmasto sekä
 • elinvoimainen maaseutu.  

Pohjois-Savon alueellinen maaseudun kehittämissuunnitelma vuosille 2023-2027 (pdf)

Pohjois-Savon ELY-keskuksen infot rahoituskaudelle 2023–2027 - esitysmateriaalit

Tutustu lisäksi Pohjois-Savon Leader-ryhminen omiin kehittämisstrategioihin vuosille 20232027​​​​​​

Suomen CAP-suunnitelma vuosille 20232027 on hyväksytty EU:n komissiossa 31.8.2022. CAP-suunnitelma kattaa maaseudun kehittämisen tukemisen lisäksi maatalouden rakennetuet ja pinta-ala- sekä eläinperusteiset tuet. CAP-lyhenne tulee EU:n yhteisestä maatalouspolitiikan tulevasta rahoituskaudesta, Common Agricultural Policy.

Suomen viimeistelty CAP-suunnitelma (mmm.fi)

Valintajaksot

Tukien haku on jatkuvaa, mutta hakemukset ratkaistaan valintajaksoittain. Leader-ryhmistä haettavien tukien valintajaksot vaihtelevat hallitusten kokousten mukaan. Tukien päätöksenteko ja maksaminen alkavat vaiheittain syksyn 2023 aikana. Katso eri tukimuotojen valintajaksot teemasivuilta, muista valita aluevalikosta Pohjois-Savo.

Tukikelpoinen alue

Yritystukea myönnettäessä huomioidaan investoinnin tai hankkeen kaupunki-maaseutu-luokituksen mukainen sijainti. Oman yrityksesi tai hankkeen toteutuspaikan kaupunki-maaseutu-luokituksen voit tarkistaa seuraavista linkeistä:

 • Arcgis-verkkopalvelu (arcgis.fi) (verkkopalvelu avautuu automaattisesti tuoreimpaan kaupunki-maaseutuluokitukseen vuodelta 2018, kirjoita oman osoitteesi oikean yläkulman osoiteriville).

Jos olet epävarma, sijaitseeko yrityksesi tai hankkeesi tukikelpoisella alueella, ota rohkeasti ELY-keskukseen yhteyttä. Yhteystiedot tukimuodoittain löydät teemasivuilta.

Valintakriteerit, valintajaksot ja tukien maksaminen

Tähän on koottu yhteisiä linjauksia tukimuodoista. Tarkemmat tiedot tukimuodoista, niiden valintakriteereistä, valintajaksot ja tukien maksamisesta. löydät teemasivuilta. Löydät myös asiantuntijoidemme yhteystiedot tukimuodoittain teemasivuilta. Katso eri tukimuotojen tarkemmat tiedot teemasivuilta, muista valita aluevalikosta Pohjois-Savo.

Valintakriteerit

Rahoitettavien tukien valinnassa huomioidaan Pohjois-Savon alueellisen maaseudun kehittämissuunnitelman sisältämät keskeiset painopisteet maaseudun kehittämisestä vuosille 2023–2027. Päätöksentekoa ohjaavat lisäksi EU:n ja kansalliset säädökset.  

Valintajaksot

Tukien haku on jatkuvaa, mutta hakemukset ratkaistaan valintajaksoittain. Leader-ryhmistä haettavien tukien valintajaksot vaihtelevat hallitusten kokousten mukaan. Tukien päätöksenteko ja maksaminen alkavat vaiheittain syksyn 2023 aikana. 

Tukien maksaminen

Tuen maksamisen edellytyksenä on, että tuensaaja on toteuttanut tukipäätöksellä hyväksytyt toimenpiteet sekä noudattanut tuen ehtoja. Tuen maksamisen edellytykset vaihtelevat tukimuodoittain, joten tukipäätös ehtoineen on hyvä lukea huolellisesti. Maksuhakemuksen liitteisiin tulee toimittaa kaikki tuen maksamisen edellytyksenä vaadittavat liitteet, näin varmistat tuen sujuvan maksamisen.

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 20142020 (päättyi 31.12.2022)

Maaseutuohjelma eli virallisemmin Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 20142020 on työkalu, jolla tehdään maaseudusta parempi paikka. Rahoitamme maatilojen, maataloustuotteiden ensiasteen jalostusta harjoittavien pk-yritysten ja maaseudun mikroyritysten investointeja ja kehittämistä. Tukea myönnetään myös elinkeinoja kehittäville ja maaseudun elinvoimaisuutta lisääville hankkeille.

Maaseuturahaston haku on jatkuva, mutta hakemukset käsitellään ELY-keskuksessa valintajaksoittain. Rahoitettavien hankkeiden valinnassa ELY-keskus käyttää valtakunnallisia valintakriteereitä, joiden tarkoitus on taata hakijoiden avoin ja tasapuolinen kohtelu sekä varojen kohdentuminen hankkeisiin, jotka parhaiten toteuttavat valtakunnallisen ohjelman ja alueellisen suunnitelman painotuksia.

Ota yhteyttä Pohjois-Savon ELY-keskuksen asiantuntijaan ja esitä ideasi!
Asiantuntijat neuvovat hakemuksen tekemisessä.

 

Lisätietoja maaseudun tuista Pohjois-Savon ELY-keskuksessa:

Euroopan unionin osarahoittama tunnus.

ALUEELLISET LINKIT
Yllä olevan valtakunnallisen tiedon lisäksi asiasta ei ole täydentävää tietoa valitulta alueelta.

Päivitetty: 17.11.2023