Navigointivalikko
Lomakkeet - Liikenne - ingressi

Liikenne - Sähköinen asiointi ja lomakkeet

Tienpidon ja tieliikenteen palaute ja yhteydenotot

Palauteväylässä voit antaa palautetta, esittää kysymyksiä ja kehitysehdotuksia ja tehdä ilmoituksia maanteihin, rata- ja vesiväyliin liittyen.

Sähköinen asiointi on mahdollista osassa lupahakemuksista. Linkki sähköiseen lomakkeeseen on merkitty oheiseen listaan. Sähköisen asioinnin etuna on tietojen siirtyminen automaattisesti ELY-keskuksen käsittelijöiden käyttämään järjestelmään. Suosittelemme käyttämään ensisijaisesti sähköistä lomaketta, koska se nopeuttaa hakemusten käsittelyä.

Sähköisen asiointilomakkeen vastaanotosta lähetetään hakijan ilmoittamaan sähköpostiin automaattinen vahvistus. Mikäli asiointitunnuksen sisältävää vahvistusviestiä ei saavu, tulee asiasta ilmoittaa Liikenteen asiakaspalveluun. Asiointitunnus on kahdeksannumeroinen (muotoa 100XXXXX).

Lomakkeen voi lähettää myös sähköpostin liitteenä, postitse tai jättää suoraan käsittelystä vastaavaan ELY-keskukseen.

Ajoneuvojen ja työkoneiden varaaminen

 Erikoiskuljetukset

Etuajo-oikeudet lautoille

Länsi-Suomi ja Pohjois-Pohjanmaa (lomaketunnus ely10a1)

Ilmoitus liikennettä haittaavasta työstä

Vaihtoehtoinen asiointitapa

Johdot ja kaapelit

Sähkö, tele, kaukolämpö, maakaasu

Suositeltu asiointitapa, vaatii tunnistautumisen

Tulostettavat lomakkeet (jos sähköinen asiointi ei ole mahdollista)

Ilmoitusmenettely sähkö- ja telekaapeleille ja -johdoille

Vesihuoltojohdot

Suositeltu asiointitapa, vaatii tunnistautumisen

Tulostettavat lomakkeet (jos sähköinen asiointi ei ole mahdollista)

Julkinen henkilöliikenne

Palvelusopimusasetusliikenteen seurantailmoitus

Matkustajalaskentalomake

PSA-sopimuksen muutoshakemus

Liikenteenharjoittajat, joilla on liikennepalvelulain 162 §:n mukainen käyttöoikeussopimus toimivaltaisen viranomaisen kanssa, esittää tällä lomakkeella muutoksia sopimukseen. Esitys tehdään toimivaltaiselle viranomaiselle, joita ovat liikennepalvelulain 181 §:n mukaan ELY-keskukset sekä 27 kaupunkia tai kaupunkiseutua.

Julkisen henkilöliikenteen palvelujen valtionavustus

Suositeltava hakutapa: Sähköinen asiointi ja hakulomake (Aluehallinnon asiointipalvelu)

Hakemuksen voi tallentaa luonnoksena ja palata myöhemmin jatkamaan sitä. Asiointipalvelussa avustusprosessi etenee eri vaiheissaan sujuvasti ja asiakas voi seurata asioidensa etenemistä asiointipalvelun työpöydällä. Asiointipalvelussa käytetään vahvaa tunnistautumista. Asiointipalveluun pääset linkistä:

Vaihtoehtoinen hakutapa: Lomakkeet:

Kuntien liikennepalvelujen ostokustannukset: Kunnan rahoittamat kuljetukset

Kysely antaa tietoa kuntien eri hallinnonalojen kuljetuskustannuksista. Vuosittain tehtävä kysely antaa tietoa kuntien palvelujen kehityksestä ja muutosten vaikutuksista esim. peruspalvelujen arvioinnissa. Lomakkeella pyydettävät tiedot ovat arvonlisäverollisia ja joukkoliikenteen osalta ne ilmoitetaan nettokustannuksina eli ne eivät sisällä ELY-keskuksen maksamia valtionavustuksia.

Kelirikkoajan poikkeuslupa maanteille

Korvaushakemus tienkäyttäjälle maantiellä aiheutuneista vahingoista

Liittymälupa

Suositeltu asiointitapa, vaatii tunnistautumisen

Tulostettavat lomakkeet (jos sähköinen asiointi ei ole mahdollista)

Maantien suoja-alueelle rakentaminen

Opasteet, ilmoitukset ja mainokset

Palvelukohdeopasteet ja mustapohjainen osoiteviitta

Suositeltu asiointitapa, vaatii tunnistautumisen

Osoiteviitan lupahakemus (jos sähköinen asiointi ei ole mahdollista)

Palvelukohteen opastelupahakemus (jos sähköinen asiointi ei ole mahdollista)

Ilmoitus tienvarsimainoksen sijoittamisesta

Tilapäiset liikennemerkkijärjestelyt (tapahtuman järjestäminen)

Työlupa tiealueella työskentelyyn

Suositeltu asiointitapa, vaatii tunnistautumisen

Tulostettavat lomakkeet (jos sähköinen asiointi ei ole mahdollista)

Yksityisen tien valtionavustus

Yksityisen tien parantamisen valtionavustus

Yksityisteiden valtionavustushakemus tehdään  ensisijaisesti sähköisessä verkkoasioinnissa.  Sähköinen asiointi edellyttää vahvaa tunnistautumista esim. pankkitunnuksilla. Lisäohjeistusta saat asiointipalvelusta.

Hakemuksen voi tallentaa luonnoksena ja palata myöhemmin jatkamaan sitä. Asiointipalvelussa avustusprosessi etenee eri vaiheissaan sujuvasti ja hakija voi seurata käsittelyn ja maksatuksen etenemistä asiointipalvelun kautta. Myös vastaanottoilmoitus tehdään sähköisessä asoinnissa.

​​​​​​Vaihtoehtoinen hakutapa, lomakkeet: (jos sähköinen asiointi ei ole mahdollista)

Lomaketta käytetään haettaessa valtionavustusta yksityisen tien parantamiseen, sekä muutosta jo saadun parantamishankkeen päätöksen toteutusaikaan, maksuerien määrään tai lisäavustuksen hakemiseen.

Hakemus ja täyttöohje

Yksityisen tien parantamisen valtionavustuksen myönteisen päätöksen liitteet

Yksityisen tien parantamishankkeen muutos

Lomakkeella haetaan muutosta jo saadun yksityisen tien parantamishankkeen päätöksen toteutusaikaan tai maksuerien määrään. Uutta avustusta ja lisäavustusta haetaan aina Yksityisen tien parantamisen valtionavustuslomakkeella.

Maksatuksen hakeminen

ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus) hoitaa liikenteen valtionavustusten maksatustehtävät. Avustuksen maksaminen edellyttää hakijalta ELY-keskuksen kohteeseen myöntämää rahoituspäätöstä. Avustus maksetaan toteutuneita kuluja vastaan.


Alueellista tietoa


Päivitetty: 27.10.2022