Navigointivalikko
UUD Kotona Suomessa

Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 -logo.  Kotona Suomessa -hankkeen logo, jossa on teksti "Astu sisään. Se kannattaa."Euroopan sosiaalirahaston logo.
Kotona Suomessa ESR-hanke

Kotona Suomessa yhdistää maahanmuuttajien parissa työskentelevät asiantuntijat verkostoksi, joka toteuttaa yhä laadukkaampia ja vaikuttavampia kotouttamispalveluita kaikkialla Suomessa. Maahan muuttavat, eri taustoista tulevat ihmiset kotoutuvat palveluiden avulla nopeammin itsenäisiksi, yhdenvertaisiksi ja tuottaviksi yhteiskuntamme jäseniksi.

Kotona Suomessa -hankkeessa kehitetään maahanmuuttajien kotoutumista tukevia palveluita ja prosesseja.

Hyvä alku -hankeosiossa tuetaan eri puolilla maata työskentelevien pilottihankkeiden työtä ja muotoillaan niiden valtakunnalliset tulokset. Pilottihankkeet kehittävät kotoutumisen alkuvaiheen palvelukokonaisuutta sekä työhön, koulutukseen ja yrittäjyyteen ohjaamisen palveluita kotoutumiskoulutuksen jälkeiseen nivelvaiheeseen ja pidempään työttömänä olleille maahanmuuttajille.

Hyvä polku -hankeosiossa vahvistetaan paikallisen, kotouttamista tukevan toiminnan vaikuttavuutta aluekoordinaattorien työn avulla. Lisäksi aluekoordinaattorit juurruttavat kotouttamisen osaamiskeskuksen toimintaa alueille.

Euroopan Sosiaalirahaston rahoittama valtakunnallinen Kotona Suomessa -hanke toteutetaan vuosina 2015–2020, ja sitä koordinoi Uudenmaan elinkeino-, liikenne-ja ympäristökeskus.

Lisätietoja hankkeesta

Yhteystiedot

  • Projektipäällikkö Ilona Korhonen, ilona.korhonen@ely-keskus.fi, 0295 020 972
  • Projektiasiantuntija Laura Ruuskanen, Hyvä alku -hankeosio, laura.ruuskanen@ely-keskus.fi, 0295 020 939
  • Projektisuunnittelija Jaakko Vehkaperä, jaakko.vehkapera@ely-keskus.fi, 0295 021 383 

Aluekoordinaattorit

  • Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu: Tanja Tammimies, tanja.tammimies@ely-keskus.fi, 0295 020 959
  • Pohjanmaa ja Etelä-Pohjanmaa: Maarit Ojala, maarit.ojala@ely-keskus.fi, 0295 020 938
  • Pirkanmaa ja Keski-Suomi: Katariina Tcheuffa, katariina.tcheuffa@ely-keskus.fi, 0295 020 946
  • Varsinais-Suomi ja Satakunta: Päivi Ruotsala, paivi.ruotsala@ely-keskus.fi, 0295 020 992
  • Uusimaa, Häme ja Kaakkois-Suomi: Nexhat Beqiri, nexhat.beqiri@ely-keskus.fi, 0295 020 965
Oikopolut

UUTISKIRJEET:

HANKKEEN JULKAISUJA JA TUOTTEITA:

KOTONA SUOMESSA -TUOTEKORTIT

Nämä tuotekortit on tuotettu Uudenmaan ELY -keskuksen valtakunnallisessa Kotona Suomessa -hankkeessa. Tuotekortit perustuvat hankkeen vuosina 2015-2020 järjestämille, hyviksi havaituille tilaisuuksien konsepteille/malleille. Tuotekorteissa on kuvattu kolme erilaista koulutusta ja kaksi muuta tilaisuutta, ja niiden on tarkoitus toimia vastaavien tilaisuuksien järjestämisen tukena.