Navigointivalikko
Kiintiöpakolaisten vastaanotto pienissä kunnissa

Kiintiöpakolaisten vastaanotto pienissä kunnissa

Kiintiöpakolaisten vastaanoton prosessikuvausta voi hyödyntää mikä tahansa pieni kunta omaan kuntaan sopivaksi malliksi. Prosessikuvaus kuvaa kuntien vastaanottotyötä, johon on kirjattu kunnan vastaanottoprosessin keskeiset toimet, jotka voivat tapahtua useassa kotoutumisen vaiheessa. Vastaanoton eri vaiheiden toimet on kirjattu muistilistaksi kunnalle, mutta ne eivät ole välttämättä kronologisessa järjestyksessä.

Prosessikuvaus sisältää eri vaiheisiin ja asioihin liittyviä toimijoita, dokumentteja (lomakkeita ja ohjeita) sekä osoitteita internet-sivuille. Materiaali sisältää esimerkkejä kunnan vastaanottotyötä tekevien henkilöiden työtehtävistä sekä Kelan ja kunnan välisen yhteistyöohjeen toimeentuloasioista. Materiaali sisältää myös omaan käyttöön helposti muokattavia huoneentaulu-lomakepohjia, jotka voi tallentaa omalle työasemalle tai tulostaa. 

Prosessikuvaus on tehty valtakunnallisen AMIF-rahoitteisen OSKU - Täsmäohjaus pakolaisten kuntiin siirtymisen tueksi, Lapin OSKU -hankkeen toimesta. Hankkeen tavoitteena on oleskeluluvan saaneiden henkilöiden entistä nopeampi siirtyminen vastaanottokeskuksista kuntiin. Hankkeen kohderyhmänä ovat kuntien, valtionhallinnon ja vastaanottokeskusten yhteyshenkilöt sekä myönteisen kansainvälisen suojelun päätöksen saaneet turvapaikanhakijat. Hanketta hallinnoi Varsinais-Suomen ELY-keskus.


Alueellista tietoa


Päivitetty: 05.10.2022