Navigointivalikko
KES - Marke palvelumarkkinoiden kehittäminen

Marke - palvelumarkkinoiden kehittäminen -hanke

                 

Marke-hankkeen tavoitteena on kehittää uusia palveluja sote- ja TE-palvelujen yhdyspinnoille sekä perustaitojen vahvistamiseksi. Kehitettävät palvelut ovat uravalmennuksia ja ne suunnitellaan yhteistyössä TE-palvelujen, kuntatoimijoiden ja muiden sidosryhmien kanssa. Kehittämistyöllä haetaan lisää vaikuttavuutta vaikeammin työllistyvien asiakkaiden työllistymiseen. Hankkeessa on kehitetty kaksi uudenlaista uravalmennusta: Kunnari ja Preppi. Molemmat valmennukset ovat osa TE-palveluja.

Lisäksi hankkeessa kehitetään uravalmennusten ja työvoimakoulutusten vaikutusten ja tulosten mittaamista sekä mallinnetaan tämän pohjalta laadullisia tulosperusteisia hankintoja.

Hankkeen toteutusaika on 1.8.2018 – 30.4.2021. Hanke saa Euroopan sosiaalirahaston (ESR) tukea hankekaudella 2014-2020.

Marke-hankkeen infokirje toukokuu 2020 (sst.fi)

Marke -hankkeen infokirje elokuu 2019

Marke -hankkeen infokirje huhtikuu 2019

Marke -hankkeen infokirje 21.12.2108

Projektipäällikkö: Outi Teittinen, puh. 0295 024 070, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Sujuva suunta työlämään, Kunnari logo

Kunnari-valmennuspalvelu tarjoaa yksilöllistä valmennusta työttömille ja työttömyysuhan alaisille työnhakijoille. Palvelu koostuu 25 päivää kestävästä, ryhmä- ja yksilöohjausta sisältävästä valmennusjaksosta. Palvelussa mm. kartoitetaan tämän hetken elämäntilanteesi, käydään läpi osaamista ja urasuunnittelua, tarkastellaan työmarkkinatilannetta ja mietitään työnhakuasi. Lisäksi etsimme yhdessä ratkaisuja hyvinvointisi ja työllistymistilanteesi parantumiseen. Kun palvelu päättyy, tiedät miten jatkaa eteenpäin.

Kunnari-uravalmennus

  • tarjoaa kokonaisvaltaista ratkaisuapua työllistymiseen liittyviin asioihin
  • selkiyttää ammatinvalinta- ja uravaihtoehtoja
  • auttaa löytämään ja valjastamaan käyttöön omat jo olemassa olevat vahvuudet ja voimavarat
  • auttaa saavuttamaan omia tavoitteita ja haaveita niin arjessa kuin työelämässä

Palvelussa tehdään yhteistyötä eri toimijoiden (esim. TE-palvelut ja kunnan palvelut) välillä tarpeen mukaan. Lisätietoa Kunnari-palvelusta TE-palveluiden sivulta.

Preppi, paremmat valmiudet työelämään logo

Preppi-uravalmennus

Preppi- valmennuksen tavoitteena on valmentaa osallistujia kohti ammatillisia opintoja. Uravalmennuksessa aikana on mahdollista vahvistaa työelämä- ja opiskelutaitoja sekä prepata digi-, viestintä- ja vuorovaikutustaitoja sekä palauttamaan mieleen perustason matematiikkaa. Lisäksi selkiytetään ammatinvalinta- ja uravaihtoehtoja. Preppi-valmennus toteutetaan keväällä 2020 Jyväskylässä ja Äänekoskella.

Preppi-valmennus sisältää:

  • aiemman osaamisen tunnistamista
  • opinnoissa tarvittavien taitojen harjoittelua
  • tutustumiskäyntejä oppilaitoksissa ja työpaikoilla
  • perustason äidinkielen ja matematiikan opiskelua käytännönläheisesti
  • verkko-opiskeluun tutustumista ja it-taitojen vahvistamista
oikopolut

Lisätietoja Kunnari-palvelusta:
te-palvelut.fi/keski-suomi/kunnari

Facebook sivut
Kunnarivalmennus

Videot
Kunnari -video

Lisätietoja Preppi -uravalmennuksesta
te-palvelut.fi/keski-suomi/preppi