Navigointivalikko
Kehittämishankkeet - ingressi

Maaseudun kehittämishankkeet

Maaseudun hanketukien avulla tehdään maaseudusta parempi paikka asua, elää ja yrittää. Onko sinulla idea, jonka avulla parantaisit oman seutusi viihtyvyyttä?

Maaseuturahastosta voi löytyä apua, jos haluat parantaa kotikyläsi laajakaistayhteyksiä tai kehittää siellä tarjottavia palveluja, lisätä alueen harrastusmahdollisuuksia, kunnostaa kulttuuri- tai luontokohteen tai vahvistaa verkkoyhteyksiä. Koulutus- ja tiedonvälityshankkeet mahdollistavat muun muassa maaseudun asukkaiden ja yritysten kouluttamista tai uusien tuotantomenetelmien esittelyä.

Rahoitusta haetaan sähköisesti Hyrrä-palvelussa. Aloittaa kannattaa kuitenkin ottamalla yhteyttä oman alueen ELY-keskukseen tai Leader-ryhmään.

Hyrrä- ja Nekka-palveluissa sekä elintarvikeilmoitusten lomakepalvelussa tulossa muutoksia Katso-tunnistautumiseen ja valtuutukseen

ELY-keskusten asiantuntijoiden yhteystiedot:


Alueellista tietoa


TIETOA ALUEELTA

Maaseudun kehittämishankkeet - Lappi

Hanketukien valintajaksot 2022

Tavoitteena on löytää rahoitettavaksi parhaiten tulostavoitteita ja maaseutuohjelman kehittämistavoitteita toteuttavia ja pysyviä vaikutuksia aikaansaavia hankkeita.

Vuoden 2022 valintajaksot:

 • 1.10.2021–31.1.2022
 • 1.2.2022–30.4.2022
 • 1.5.2022–30.9.2022

Haun 1.10.2021–31.1.2022 painopisteet:

1. Maaseudun elinkeinojen yhteistyötoimenpiteet (toimenpide 16)

 • Erityisesti yritysryhmähankkeet: esimerkiksi matkailua tukevat yritysryhmien tuotekehitys- ja markkinointihankkeet (tuki 75 %).
 • Yhteistyöhankkeet, jotka kehittävät hajautettua energian tuotantoa, resurssitehokkuutta sekä uusia menetelmiä ja teknologioita ilmastonmuutoksen lieventämiseksi (ohjelman alatoimenpide 16.5).
 • Yhteistyöhankkeet, jotka kehittävät elintarvikkeissa, energian tuotannossa ja teollisissa prosesseissa käytettävän biomassan tarjontaa, toimitusketjuja ja logistiikkaa (ohjelman alatoimenpide 16.6).

2. Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen (toimenpide 7)

 • Selvitykset ja suunnitelmat (ohjelman alatoimenpide 7.1)
  • Esimerkiksi vesihuoltoon tai reitistöihin liittyvät suunnitelmat sekä maisemanhoitosuunnitelmat.
 • Vapaa-aika ja matkailuinvestoinnit (ohjelman alatoimenpide 7.5)
  • Yleishyödylliset investoinnit, joilla voidaan edistää matkailua ja asumisviihtyvyyttä.
  • Etusijalla ovat reitit, joille on tehty reittitoimitukset.
  • Rahoitusta ei myönnetä moottorikelkkareitteihin.
  • Vain tällä hakujaksolla rahoitetaan reittihankkeita vuonna 2022.
 • Maaseudun palvelut (ohjelman alatoimenpide 7.4)
  • Yleishyödylliset investoinnit ja kehittämistoimet, joilla edistetään maaseudun digitaalisia palveluita sekä asuinympäristön yhteisöllisyyttä, turvallisuutta ja ekologisuutta.

 

Rahoitettavien hankkeiden tulee olla Lapin alueellisen maaseutustrategian mukaisia. Hankkeiden valinnassa kiinnitetään huomiota erityisesti hankkeen toteutumisvalmiuteen sekä hakijan kykyyn aloittaa toteutus mahdollisimman pian valinnan jälkeen. Rahoitettavat hankkeet tulee toteuttaa vuoden 2024 loppuun mennessä.

Hankkeet kilpailevat keskenään sisällön, laadun ja vaikuttavuuden suhteen. Valintajakson päättymisen jälkeen hankkeet vertaillaan keskenään, pisteytetään ja rahoitetaan paremmuusjärjestyksessä niin kauan kuin hakujaksoille ja vuodelle 2022 varatut määrärahat riittävät.

Vuonna 2022 kehittämishankkeisiin käytössä olevat varat ilmoitetaan myöhemmin.

Ennen hakemusten laatimista tutustu alla olevan linkin kautta Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan, Lapin alueelliseen maaseudun kehittämisstrategiaan, valintakriteereihin sekä hakuohjeeseen.

Tukea haetaan sähköisesti Hyrrä-palvelun kautta. ELY-keskuksen asiantuntijat neuvovat tukien hakemisessa ja Hyrrä-palvelun käytössä.

Maaseudun hanketuet rahoitetaan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta 2014–2020.

Lue lisää: