Navigointivalikko

Kaupunkivesien hallinnan ja haitallisten aineiden vähentämisen avustushaku (viemäriylivuodot)

Viemäriylivuotojen hallintaan on haettavissa harkinnanvaraista avustusta 18.10.-30.11.2021 välisenä aikana. Avustuksen tavoitteena on vesistöön päätyvien haitallisten aineiden päästöjen vähentäminen viemäriylivuotoja ennaltaehkäisemällä ja minimoimalla. Valtakunnallinen avustushaku toteutetaan Etelä-Savon ELY-keskuksessa. Vuosina 2021-2023 toteutettavien hankkeiden avustamiseen on käytössä noin 2 miljoonaa euroa.

Osa vesiensuojelun tehostamisohjelmaa

Haku kuuluu vesiensuojelun tehostamisohjelman teeman Kaupunkien vesien hallinta ja haitallisten aineiden vähentäminen painopistealueeseen viemäriylivuodot. Viemäriylivuotojen hallintakeinot voidaan karkeasti jaotella ylivuotoja ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin sekä ylivuotojen sattuessa ympäristövahinkoja minimoiviin toimenpiteisiin.

Tarkemmat tiedot avustuksesta ja sen hakemisesta löydät hakumenettelyohjeesta:

Hakemuksia toivotaan erityisesti seuraavista aihepiireistä:

 • Viemäriylivuotojen ennaltaehkäisyyn ja ympäristövahinkojen minimointiin tähtäävän yhteistyön lisääminen erityisesti kuntaorganisaatiossa (alueiden käytön suunnittelu, kaavoitus, ympäristön- ja terveydensuojelu, vesihuoltolaitos, kuntapäättäjät)
 • Erillisviemäröinnin rakenteellisten sisäänvuotokohtien kartoituksien ja sisäänvuotojen hallintamenettelyjen kehittäminen
 • Uudet viemäröinnin kuntoselvitysmenetelmät ja niiden kehittäminen
 • Kaukovalvonnan kehittäminen ylivuodoille (pitää sisällään näkymättömien ylivuotojen paikallistamisen, riski esim. pohjavesialueilla)
 • Uusien menetelmien ja organisaatioiden välisten yhteistyömuotojen kehittäminen ylivuotopaikkojen kartoituksessa ja niiden sijaintien määrittelyssä suhteessa ympäristöön
  • Herkät alueet (uimarannat, vedenottamot, kaupunkipurot, pohjavesialueet)
  • Herkkien alueiden ylivuotojen hallintamenettelyt
 • Riskien hallinta pumppaamoiden toimintavarmuuden osalta
  • Hyvien käytäntöjen soveltava käyttöönotto

Avustuksen saajat 

Avustusta voidaan myöntää kunnille, kuntayhtymille ja näiden omistamille yhtiöille ja muille kuntaomisteisille toimijoille, yhdistyksille, yrityksille sekä muille yhteisöille lukuun ottamatta valtion virastoja ja laitoksia. Avustusta ei voida myöntää yksityishenkilöille.

Avustuksen hakeminen

Avustusten hakuaika päättyy 30.11.2021. Hakemukset on jätettävä viimeistään haun päättymispäivänä kirjallisesti klo 16.15 mennessä. Hakemusten jättöajan jälkeen saapuneita hakemuksia ei oteta käsittelyyn. Hakemukset toimitetaan Etelä-Savon ELY-keskukselle.

Haettavan avustuksen hakulomake täytetään ja allekirjoitetaan, 

a) tallennetaan ja lähetetään ELY-keskuksen yleisen sähköisen asiointilomakkeen liitteenä (liitteitä mahtuu kerralla 40 Mt), valitaan virastoksi Etelä-Savon ELY, asiaksi kirjoita ”Kaupunkien vesien hallinta ja haitallisten aineiden vähentäminen”

b) hakemuksen voi lähettää Etelä-Savon ELY-keskukselle myös sähköpostilla

kirjaamo.etela-savo@ely-keskus.fi 

tai postitse osoitteella:

Etelä-Savon ELY-keskus
Kirjaamo
PL 164, 50101 Mikkeli

Lisää aiheesta

Vesiensuojelun tehostamisohjelma (ym.fi)

Avustusta haettavana viemäriylivuotojen hallintaan (ELY-keskusten tiedote 18.10.2021, sttinfo.fi)