Hyppää sisältöön
Navigointivalikko
Pohjois-Karjalan pilotti 2

Pohjois-Karjalan kasvupalvelupilotti 2

Kasvupalvelujen uudenlainen tuottaminen maakunnassa

Pohjois-Karjalan pilotissa kehitetään järjestäjä-tuottaja -mallia, kokeillaan yksityisen selvästi vahvempaa roolia tuottamistehtävissä ja vertaillaan oman tuotannon ja yksityisen palvelutuotannon tuloksellisuutta.

Pilotissa siirretään tulosperusteisesti palveluntuottajan vastuulle asiakkaan kokonaisprosessi siinä määrin kuin se lainsäädännöllisesti on mahdollista. Kokonaisprosessi sisältää palveluprosessin pakolliset osat sekä työllistymistä edistävät palvelut. Pilotissa tutkitaan Pohjois-Karjalan kasvupalvelumarkkinan toimivuutta ja vertaillaan yksityisen ja oman palvelutuotannon tuloksellisuutta.

Pilotin toteutus tapahtuu siirtämällä toimialaperustaisesti työttömiä työnhakija-asiakkaita (n. 2800) palveluntuottajien (2 kpl) ja TE-toimiston oman tuotannon tiimin vastuulle (1/3 kullekin). Pilotin edellyttämät järjestämis- ja viranomaistehtävät eriytetään myös, jolloin niitä voidaan kehittää ja tutkia osana pilottia. 

Kehittämisen kärjet

1. Uusi tuottamistapa: asiakkaan kokonaisprosessin tulosperusteinen vastuu palveluntuottajalle

 • palvelun tuloksellisuuden ja kustannustehokkuuden mittaus
 • järjestämisen ja tuottamisen erottamisen vaikutusten arviointi
 • järjestämis- ja viranomaistehtävien organisoinnin, osaamisten ja resurssitarpeen arviointi suhteessa tuottamiseen
 • tuottamisen toimivuus (tietojärjestelmät, asiakasohjaus, jne.)
 • vertailu oma palvelutuotannon ja yksityisen palvelutuotannon välillä
 • uuden palvelutavan vaikutus asiakkaan näkökulmasta

2. Tulospohjainen palveluhankinta

 • hankintamenettelyn kehittäminen
 • tulosten ja palkkiomallin määrittely
 • palvelun kehittäminen yhteistyössä palveluntuottajien kanssa (neuvottelumenettely, markkinavuoropuhelut)
 • tulosten mittaus, palkkiomallien toimivuus

3. Kasvupalvelumarkkinan kehittäminen

 • Pohjois-Karjala palvelumarkkina-alueena
 • palvelun tuottamisen edellytysten arviointi, sopivuus liiketoimintaan
 • palvelujen saatavuus ja saavutettavuus koko maakunnan alueella

Pilotin palveluhankinta rahoitetaan työllisyysvaroista ( 51-mom). Arvioitu kustannus 1 milj. euroa 2019 ja 2 milj. euroa 2020. Pilotin kehittämistoimet ja kokeilut ml. verkostotyö ja osaamisen kehittäminen on budjetoitu ESR –tukirakennehankkeeseen. Käytettävissä on myös 51-momentin kehittämistoimien alamomentti.

Yhteyshenkilöt

 • Ulla Mauranen, Pohjois-Karjalan ELY-keskus
 • Seija Turhanen Pohjois-Karjalan TE-toimisto
Sisälletyt portletit

Alueellista tietoa


Päivitetty: 14.05.2019