Hyppää sisältöön
Navigointivalikko
Pohjois-Karjalan pilotti 1

Pohjois-Karjalan kasvupalvelupilotti 1

 Metsäbiotalousosaamisen vienti maailmalle - case Kanada

Alue: Pohjois-Karjalan ELY-keskus
Yhteyshenkilö: TeamFinland koordinaattori Tapio Kinnunen, Pohjois-Karjalan ELY-keskus

Mitä tavoitellaan:

 • Yhteistyön kehittämistä maakunnasta maailmalle. Yhteistyön avulla hajautunut eri organisaatioissa oleva toimialaan liittyvä osaaminen saadaan tukemaan yritysten kansainvälistymistavoitteita ja luomaan vientituloja.
 • Verkostotoimintaan ja Kanadan markkinoihin liittyvien haasteiden ja mahdollisuuksien tunnistaminen
 • Kaiken metsäbiotalouteen ja sen markkinapotentiaalia tukevan suomalaisen osaamisen hyödyntäminen asiakkaiden haasteiden ratkaisussa.
 • Pilottiin liittyvien pk-yrityksien Kanadan markkinoihin liittyvien pilotin toimintasuunnitelmaan kuvattavien tavoitteiden saavuttaminen.
 • Yritysten palveluun ja verkoston toimintaan liittyvän rahoituksen mahdollisimman tehokas hyödyntäminen yrityksien pilottiin liittyviin tavoitteisiin pääsyssä.
 • Tiedon hankinta verkostolle Kanadan markkinoilta paremmin tarvittavien toimenpiteiden suunnittelemiseksi ja tarvittavien palvelujen hankkimiseksi.
 • Asiakaslähtöinen, kustannustehokas ja kaikkien toimijoiden resursseja hyödyntävä yhteistyö, jota voidaan hyödyntää muille kohdemarkkinoille etabloituessa ja mahdollisesti myös muilla toimialoilla tarvittavan verkostoyhteistyön tehostamiseen.

Millä keinoin:

 • Selvitetään verkoston toimijoiden ja yritysten kanssa yhteistyössä pilottiasiakkaat ja pilottikohdealue Kanadassa.
 • Sovitaan tavoitteet; mitä ja millaisella aikataululla asiakkailla on tarve toteuttaa mahdollisia investointeja ja osaamisen kehittämistä.
 • Laaditaan verkostolle toimenpidesuunnitelma tavoitteiden toteuttamiseksi.
 • Hyödynnetään ulkopuolinen apu verkoston kehittämisessä.
 • Kartoitetaan toimintaresurssit ja niiden lisätarve.
 • Selvitetään asiakkaiden osaamistaso ja teknologiatarpeet metsäbiotalouden hyödyntämiseen liittyen.
 • Hankitaan ulkopuolista asiantuntija-apua toimenpiteiden selvittämiseen ja toteuttamiseen Kanadassa ja Suomessa.
 • Tavoitteiden mukaisesti lähdetään yhteistyössä toteuttamaan toimenpiteitä ja luomaan toimintamallia, joka kuvataan.
 • Hyvien käytäntöjen esille nostaminen muista alueella käynnissä olevista kansainvälistymisen kehittämiseen liittyvistä verkostohankkeista
 • Uudistetaan toimintatapoja ja kehitetään yrityksien kanssa tehtyä yhteistyötä ja palvelua.
 • Tavoitellaan asiakaslähtöisiä ja joustavia palveluja yritysten kansainvälistymisen edistämiseen.
Sisälletyt portletit

Alueellista tietoa