Hyppää sisältöön
Navigointivalikko
Nordic Hub

Nordic Hub – Yritysasiakkaan sujuvat kasvupolut 

Pohjanmaan kasvupalvelupilotti

Kansainvälistymisen ja kasvun kysymyksiä pohtivat yrittäjät ottavat avuntarpeessaan yhteyttä lähimpään yritystukihenkilöön. Saadun palvelun laatu ja jatkopalveluun ohjaus riippuu hyvin paljon siitä, missä yritys sijaitsee ja kuinka hyvin avun antaja tuntee verkoston ja kasvun tukiviidakon.

Pilotissa koeponnistetaan maakunnan palveluverkoston kykyä ja tahtoa tuottaa kasvun ja kansainvälistymisen palveluja sovitun laatuisina ja kaikille yhdenvertaisina. Pilotti käsittää molemmat kaksikieliset maakunnat. Pilotin avulla pyritään löytämään palveluketjujen heikkoudet ja puutteet sekä etsimään ratkaisuja palveluketjujen korjaamiseksi.

Pilotin tavoitteena on maakunnan yritystoiminnan kasvun edellytysten turvaaminen. Näitä ovat yritysten aloittamisen tukeminen, yritysten kehittämispalvelut, työvoiman saatavuus, rekrytointipalvelut, osaamiskapeikkojen tunnistaminen, osaamisen kehittäminen, työhyvinvoinnin ja tuottavuuden edistäminen sekä toimijoiden yhteistyön lisääminen.

Pilotin toiminta-alustana hyödynnetään kaikille yhteistä ja olemassa olevaa verkostoalustaa Nordic Hubia. NordicHub on Pohjanmaan ELY-keskuksen vientiyksikkö Viexpon koordinoima pohjoismaisen kansainvälisen liiketoiminnan, ja erityisesti viennin, kansallinen osaamishubi. 

Lisätietoja pilotista:

  • Vesa Kojola, 0295 028 579,  vesa.kojola(at)ely-keskus.fi
  • Henrik Broman, 0295 028 545, henrik.broman(at)ely-keskus.fi

 

Sisälletyt portletit

Alueellista tietoa


Päivitetty: 14.05.2019