Hyppää sisältöön
Navigointivalikko
Etelä-Pohjanmaan pilotti

Etelä-Pohjanmaan kasvupalvelupilotti

Työllistymisen monialainen työllisyyspalvelu AIMO käynnistyi Seinäjoella

Seinäjoelle avautui palveluyhteenliittymä AIMO, jolla parannetaan työmarkkinatukea saavien seinäjokisten työnhakijoiden palvelua ja palveluprosessia. Palvelu avautui 13.5. alle 30-vuotiaiden osalta ja laajenee syyskuussa kattamaan kaikki ikäluokat. Palveluallianssissa ovat mukana Seinäjoen kaupunki, Kela Keskinen vakuutuspiiri, Etelä-Pohjanmaan TE-toimisto, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus ja koulutuskuntayhtymä Sedu. Seinäjoen kaupungilta palvelussa ovat mukana sosiaali- terveyspalvelut sekä työllisyyspalvelut.

Seinäjoen pilotissa kehitetään toimijoiden yhteistyötä ja integroituja palvelupolkuja asiakkaan yksilöllisen tilanteen ratkaisemiseksi. Pilotilla luodaan pohjaa sosiaali-, terveys- ja työvoimapalveluiden tiiviimmälle integraatiolle.

Asiakkaille tuotettu lisäarvo

Työmarkkinatukea saavien asiakkaiden ryhmä on heterogeeninen. Asiakkaiden moninainen palvelutarve voi liittyä työ- ja toimintakyvyn edistämiseen, toimeentulon järjestämiseen, elämän hallintaan, osaamisen kehittämiseen, työmarkkinoille siirtymiin sekä erilaisten tuki- ja ohjauspalveluiden monialaiseen ja -ammatilliseen koordinointiin. Siksi palvelut tuotetaan AIMOssa moniammatillisesti mahdollistaen myös limittäisten palveluiden tarjoamisen yli organisaatiorajojen.

Palvelun tehostuminen näkyy varhaisempana ja laajempana asiakkaan kokonaistilanteen arvioimisena, asiakkaiden aktivoitumisena ja nopeampina siirtyminä avoimille työmarkkinoille tai oikeiden palveluiden piiriin. Asiakkaan odotusaika lyhenee ja usko oman tilanteen ratkeamiseen vahvistuu.

AIMOn kanssa yhdessä toimii Ohjaamo Seinäjoki. Asiakkaalle kahden palvelun toimiminen saman katon alla vahvistaa yksilöllisen palvelun tarjoamisen oikean asiantuntijan kanssa. Asiantuntijaresursseja voidaan joustavasti ja tehokkaasti yhdistää AIMOn ja Ohjaamon kesken vahvistaen myös asiantuntijoiden moniosaamista.

Miten palvelut ja palveluprosessi kehittyvät

Etelä-Pohjanmaalla yhdenjaksoinen pitkäaikaistyöttömyys on viime vuodesta vähentynyt n. 40 prosentilla, mutta työmarkkinatukea saavien määrä Seinäjoella on laskenut vain reilulla sadalla henkilöllä. Uusia lähestymistapoja siis tarvitaan.

Allianssimalli luo hyvät edellytykset palvelua tuottavien organisaatioiden yhteistyön syvenemiselle ja toiminnan vaikuttavuuden kehittymiselle. Se antaa myös mahdollisuuden hankkia yksityisiä palveluntuottajia ja järjestöjä entistä tiiviimmin mukaan palveluntuotantoon.

Yksityisiä palvelutuottajia on tarkoitus kilpailuttaa tarpeen mukaan palvelutuotantoon. Kilpailutukseen on tulossa ensi vaiheessa kaksi palvelua eli työ- ja toimintakyvyn arviointi sekä siirtymät työmarkkinoille.  Myöhemmin tultaneen avaamaan palveluntuottajille muitakin palvelun osaprosesseja tai palvelukokonaisuuksia. Ajatuksena on, että yksityinen palvelusektori täydentää ja tuo lisäarvoa niihin palvelun osa-alueisiin, joissa julkisen sektorin osaaminen tai resurssit eivät riitä.

Pilotin johtoryhmä koostuu Seinäjoen kaupungin, Kela Keskinen vakuutuspiirin, Etelä-Pohjanmaan TE-toimiston, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen ja Koulutuskuntayhtymä Sedun edustajista. Myös yksityisistä palveluntuottajista tulee edustus johtoryhmään syksyn aikana. Johtoryhmän puheenjohtajana toimii elinvoimajohtaja Erkki Välimäki Seinäjoen kaupungilta ja AIMOn projektijohtajana Annukka Haapa-aho. Allianssin organisaatioon kuuluu lisäksi projektiryhmä, jossa on myös edustus kaikista sopimusosapuolista ja ryhmän vetäjänä toimii projektijohtaja.

Lisätiedot:

Keskuskatu 32 I
60200 Seinäjoki         

Sisälletyt portletit

Alueellista tietoa