Navigointivalikko
KAS TLK Alueelliset investoinnit ja maanteiden suunnittelu

Alueelliset investoinnit ja maanteiden suunnittelu

Alueellisia investointihankkeita toteutetaan ELY-keskuksille jaettavalla perusväylänpidon rahoituksella. Valitettavasti investointeihin käytettävissä oleva rahoitus on viime vuosien aikana pienentynyt lähes olemattomaksi ja kaikki tänä vuonna käynnistyvät investointihankkeet ovatkin saaneet jonkin erillisrahoituksen. Ilman tällaista erillisrahoitusta vähänkään isompia alueellisia parannushankkeita ei pystytä toteuttamaan. Perusväylänpidon investointirahoituksella hankkeet jäävät hyvin pieniksi liikenneturvallisuutta parantaviksi toimenpiteiksi, kuten suojateiden keskisaarekkeiden tai väistötilojen rakentamisiksi.

ELY-keskuksen lisäksi Väylävirasto toteuttaa tieverkon kehittämishankkeita ja erillisiä valtakunnallisia teemahankkeita. Nämä ovat eduskunnan päättämiä ja valtion talousarviossa erikseen nimettyjä. Kaakkois-Suomessa on vuonna 2021 käynnistymässä Väyläviraston toimesta vt 13:n parantamishanke Savitaipaleella ja jo käynnistynyt vt 15 Paimenportin eritasoliittymän rakentaminen Kotkassa.

Väyläverkon suurten kehittämishankkeiden priorisointi tapahtuu valtakunnallisesti. Tänä vuonna priorisointi tehdään ensimmäistä kertaa toteutettavan valtakunnallisen 12-vuotisen liikennejärjestelmäsuunnitelman julkistamisen jälkeen. Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman perusteella tehdään koko maan kattava investointiohjelma ja perussuunnitelma, joissa nimetään rahoitusta saavat hankkeet ja määritetään niiden toteuttamisajankohdat.

Kaakkois-Suomessa tiehankkeiden suunnitelmavalmius on pisimmällä valtatiellä 15 Kotkan ja Kouvolan välillä sekä valtatiellä 6 Hevossuon ja Napan välillä. Valtatien 15 osuuden Rantahaka– Kouvola ensimmäisen vaiheen tiesuunnitelman hallinnollinen hyväksymispäätös on saatavissa vielä tämän vuoden aikana. Kun tiesuunnitelman hyväksymispäätös on saatu, hankkeen toteuttamisajankohta ja rahoitus ovat enää kiinni poliittisesta päätöksestä. Edellä mainittujen hankkeiden lisäksi myös Kotkan sisääntulotiestä (Hyväntuulentie) on valmis ja hallinnollisesti hyväksytty tiesuunnitelma, joka voitaisiin toteuttaa nopeastikin, mikäli sille saataisiin rahoitus. Lisäksi Kouvolassa, Lappeenrannassa, Pyhtäällä ja Savitaipaleella on kevyen liikenteen väylistä hyvä suunnitelmavalmius, ja osa niistä pystytään rakentamaan jo ensi vuonna.

Tänä vuonna käynnistetään valtatiellä 6 Kouvolan kohdan tiesuunnitelma. Tämä on erittäin tärkeä asia, koska kyseisellä tiejaksolla on useita huonokuntoisia siltoja ja suunnitelma vaikuttaa merkittävästi myös Kouvolan kaupungin maankäytön ja sisäisten katuyhteyksien kehittämiseen.

Vuonna 2021 rakennetaan seuraavat hankkeet:

  • Maantien 354 (Inkeroistentie) jalankulku- ja pyöräilyväylä Kouvolassa
  • Valtatien 15 jalankulku- ja pyöräilyväylä välillä Jokela–Valkeala Kouvolassa
  • Kantatien 62 jalankulku- ja pyöräilyväylä välillä Kartiokuusenkatu–Imatran raja-asema Imatralla
  • Maantien 14871 (Patotie) jalankulku- ja pyöräilyväylä Imatralla
  • Heparon eritasoliittymän parantaminen erikoiskuljetuksia varten valtatiellä 15 Kouvolassa
  • Maantien 3864 parantaminen välillä Sipari–Pulsa Lappeenrannassa
  • Vaalimaan rajanylityspaikan kehittäminen
  • Imatran raja-aseman kehittäminen (tax free -pisteen siirto)

Lisäksi tänä vuonna aloitetaan valtatien 6 ja maantien 4012 liittymän parantaminen Parikkalassa EU-rahoituksella.