Navigointivalikko
KAS TLK Alueelliset investoinnit ja maanteiden suunnittelu

Alueelliset investoinnit ja maanteiden suunnittelu

Eritasoliittymän työmaa

Väyläverkon suurten kehittämishankkeiden priorisointi tapahtuu valtakunnallisesti. Priorisointi tehdään valtakunnallisen 12-vuotisen liikennejärjestelmäsuunnitelman perusteella (L12). Valtakunnalliseen liikennejärjestelmäsuunnitelmaan on tehty koko maan kattava investointiohjelma ja perussuunnitelma, joissa on nimetty rahoitusta saavat hankkeet, ja on määritelty niiden toteuttamisajankohdat.

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen alueelta investointiohjelmaan sisältyvä pääväylien iso kehittämishanke on valtatie 15 Rantahaka-Kouvola 1. vaihe. Lisäksi Kaakkois-Suomesta on mukana pääväylien liikenneturvallisuuden ja palvelutason parantamishankkeena valtatie 15 Kotkan sisääntulotie (Hyväntuulentie).

Investointiohjelmassa kohdistetaan perusväylänpidon parantamisrahoitusta seuraavasti:  

 • välttämättömiin alueellisiin elinkeinoelämän kohteisiin 
 • liikenneturvallisuutta parantaviin kohteisiin, kuten pieniin tie- ja liittymäjärjestelyihin  
 • kävelyä ja pyöräilyä edistäviin kohteisiin valtion väyläverkolla 
 • ratoihin ja maantieverkkoihin liittyvään liityntäpysäköintiin valtion väyläverkolla

Näitä erikseen nimettyjä perusväylänpidon parantamishankkeita ovat tällä hetkellä Kaakkois-Suomessa:  

 • Vt 6 parantaminen välillä Tykkimäki-Utti 
 • Vt 15 Lautaron liittymän porrastaminen.  

Edellä mainittujen hankkeiden kustannusarvio on yhteensä 4,5 M€. Tällä hetkellä niille ei ole vielä rahoitusta, ja lisäksi kummankaan hankkeen tiesuunnitelma ei ole vielä lainvoimainen. Investointiohjelmassa nimetty hanke kuitenkin merkitsee sitä, että hanketta edistetään pitkäjänteisesti ja pyritään toteuttamaan heti, kun rahoitus mahdollistaa sen toteuttamisen. Lisäksi ELY-keskus voi toteuttaa pieniä, nimeämättömiä hankkeita oman harkintansa ja rahoituksen perusteella.

Kaakkois-Suomessa isojen tiehankkeiden suunnitelmavalmius on pisimmällä valtatiellä 15 Kotkan ja Kouvolan välillä. Valtatien 15 osuuden Rantahaka – Kouvola ensimmäisen vaiheen tiesuunnitelman hallinnollinen hyväksymispäätös on saatavissa tämän vuoden aikana. Kun tiesuunnitelman hyväksymispäätös on saatu, hankkeen toteuttamisajankohta ja rahoitus ovat enää kiinni poliittisesta rahoituspäätöksestä. Kaakkois-Suomen ELY-keskus toivoo, että valtatie 15 Rantahaka – Kouvola on mukana uudessa hallitusohjelmassa.

Myös valtatie 15 Kotkan sisääntulotiestä (Hyväntuulentie) on valmis ja hallinnollisesti hyväksytty tiesuunnitelma, joka voitaisiin toteuttaa nopeastikin, mikäli sille saataisiin rahoitus.

Valtatiellä 6 Kouvolan kohdan tiesuunnitelma Keltin ja Tanttarin välillä valmistuu tänä vuonna ja sille saataneen hyväksymispäätös ensi vuonna. Tämä on erittäin tärkeä hanke, koska kyseisellä tiejaksolla on useita huonokuntoisia siltoja ja suunnitelma vaikuttaa merkittävästi myös Kouvolan kaupungin maankäytön ja sisäisten katuyhteyksien kehittämiseen.

Muita alueen kannalta merkittäviä tiesuunnitelmia ovat valtatiellä 26 tehtävä kiireellisimpien kohtien tiesuunnitelma, Kullasvaaran eritasoliittymän tiesuunnitelma, valtatie 6 Tykkimäki-Utti –tiesuunnitelma ja valtatie 13 parantaminen ns. Uskin mutkien kohdalla Lemillä.

Koska ELY-keskuksella ei ole tänä vuonna käytettävissään lainkaan investointirahoitusta, viime vuodelta säästyneiden rahojen ja eduskunnan myöntämän jakovarahankkeiden rahoituksen avulla pystytään tänä vuonna rakentamaan ainoastaan seuraavat hankkeet: 

 • 2 jalankulku- ja pyörätiehanketta:
  • Mt 408/409 jkpp-tiet Savitaipaleella (0,8 M€)
  • Mt 370 jkpp-tie Kouvolassa (0,5 M€)
 • Vt 6 melusuojaus Oritlammen kohdalla Ruokolahdella (0,7 M€). 

ELY-keskuksen lisäksi Väylävirasto toteuttaa tieverkon kehittämishankkeita ja erillisiä valtakunnallisia teemahankkeita. Nämä ovat eduskunnan päättämiä ja valtion talousarviossa erikseen nimettyjä. Kaakkois-Suomessa on käynnissä Väyläviraston toimesta valtatiellä 13 Myttiömäen kohdan parantamishanke Savitaipaleella. Hanke valmistuu syksyllä 2023. Lisäksi tänä vuonna piti käynnistyä Väyläviraston toteuttamana valtatien 6 parantaminen Korian kohdalla (Hevossuo – Nappa), mutta hankkeen käynnistyminen siirtyy vielä jonkin verran eteenpäin tarvittavien lisätutkimusten vuoksi. 

Päivitetty: 06.06.2023