Navigointivalikko
SAT - INKA Satakunta

INKA Satakunta

INKA Satakunta –ESR-projekti kehitti ja pilotoi uusia palvelumalleja erityisesti henkilöasiakkaille. Projektissa kehitettiin palveluiden vaikuttavuutta ja edistettiin osatyökykyisten työllistymistä Satakunnassa. Toiminta keskittyi rekrytointi- ja osaamispalveluiden kokonaisuuksiin sekä työllisyys- ja sote-palvelujen yhdyspintoihin. Projektia toteutettiin ajalla 1.8.2018 – 28.2.2022. Projektin toiminta on päättynyt.

Yhteystiedot:

Projektipäällikkö Päivi Lankoski-Raitio, puh. 0295 022 039
Projektisuunnittelija Raija Vataja, puh. 0295 022 066
Sähköposti: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
Twitter: @INKASatakunta
Facebook: INKA Satakunta

 

Yhdessä-pilotti:

Yhdessä-pilottia toteutettiin koronan aikaansaaman poikkeustilan vuoksi. Punaisena lankana pilotissa oli löytää uusia malleja kentän toimijoiden yhteistyön kehittämiseen ja alueen työllisyydenhoidon parantamiseen. Toimijoille annettiin mahdollisuus toteuttaa itseään ja esittää omiin havaintoihin perustuvia, mielestään toimivia malleja, joita tähän mennessä ei ole pystytty toteuttamaan mm. rahoituksen puuttuessa.

Pilotissa oli kahdeksan eri osiota/toimijaa ja ne edustivat satakuntalaisia yrityksiä, oppilaitoksia ja kolmatta sektoria. Pilotissa toteutettiin myös Satakunnan ammattikorkeakoulun Taiteella uutta työtä -kokeilu alkuvuodesta 2021. Pilotti alkoi tammikuun lopulla ja päättyi 31.5.2021. Kokeilun tavoitteena oli tunnistaa osana verkostoa uusia työllistymismahdollisuuksia ja testata työnkuvaa, missä taiteilija toimii asiantuntijatehtävissä. Työllistymisen kokeiluja tehdiin lopulta viidessä erilaisessa, mutta toisiaan tukevassa testiympäristössä.

​​​

Satakunnan työllisyys ja elinvoimaisuus -tilaisuus

- Tilaisuuden tavoitteena on muodostaa yhdessä tilannekuvaa työllisyys- ja elinvoimapalvelujen tilanteesta Satakunnassa.

 

Palveluprosessit paremmiksi - siiloista saumattomuuteen
-seminaarisarjan tapahtumat 2020 - 2021:

Mitä seminaarit tarjoavat minulle?

- Seminaarisarjan avulla saan laajan ajankohtaiskatsauksen eri palveluihin.
- Saan vinkkejä eri alojen asiantuntijoilta eri palveluiden hyödyntämiseksi asiakastyön tavoitteiden mukaisesti.
- Pääsen keskustelemaan esiin nousseista kysymyksistä ja etsimään ratkaisuja yhdessä muiden asiantuntijoiden kanssa.

  • 16.3.2021 klo 13-15 Osa 9/9, Palveluprosessit paremmiksi - siiloista saumattomuuteen - Loppuseminaari

  • 16.2.2021 klo 13-15 Osa 8/9, Sote- ja työllisyyspalvelut, tilaisuuden tarkempi aihe ja puhujat ilmoitetaan myöhemmin

  • 26.1.2021 klo 13-15 Osa 7/9, TYP-toiminta ja työllisyyden kuntakokeilut; tavoitteena sote- ja työllisyyspalveluiden yhteensovittaminen/Jenni Ketonen ja uusi TYP-päällikkö​​​​​​​
  • 8.12.2020 klo 13-15 Osa 6/9, Henkilökohtaistaminen, yksilölliset opintopolut ja opiskeluhuolto - miten varmennamme opiskelun onnistumista, ratkaisuja ja onnistumistarinoita/WinNovan ja Sataedun opinto-ohjaajia ja erityisopettajia​​​​​​​​​​​​​​

  • 24.11.2020 klo 13-15 Osa 5/9, Henkilökohtaistaminen, yksilölliset opintopolut ja opiskeluhuolto - miten varmennamme opiskelun onnistumista /opiskelijapalvelupäälliköt Fia Heino, WinNova ja Kristiina Salmi, Sataedu​​​​​​​

  • 10.11.2020 klo 13-15 Osa 4/9, TE-palvelut/case-esimerkkejä/Heli Itähalme, työkykykoordinaattori & Mari Järvinen, TE-asiantuntija, etätapahtuma​​​​​​​

  • 20.10.2020 Osa 3, TE-palveluiden mahdollisuudet​​​​​​​​​​​​​​

  • 29.9.2020 Osa 2, Case-esimerkkejä Kelan palvelutarjonnasta, niiden soveltamisesta ja niihin ohjautumisesta​​​​​​

  • 4.4.2019, Tehoa palveluihin ja työllistämiseen- asiantuntijafoorumi

  • 11.3.2019, INKA Satakunta-projekti kehittää uusia työllistymistä edistäviä palvelumalleja

Oikopolut

Päivitetty: 24.05.2022