Uudistaminen

Kehittämispalvelu pk-yrityksen muutos- tai murrostilanteen hallintaan

Millaiselle yritykselle

Palvelu on tarkoitettu pk-yrityksille, jotka ovat, tai joiden ennakoidaan tulevan, muutos- tai murrosvaiheeseen joko ulkoisista tai sisäisistä tekijöistä johtuen.

Tavoite

Yrityksen strateginen osaaminen kehittyy ja liiketoimintaosaaminen lisääntyy niin, että yrityksellä on paremmat mahdollisuudet selviytyä hallitusti erilaisista muutos- ja murrostilanteista.

Tavoite konkretisoituu tilaajan tekemässä tilauksessa palveluntuottajalle. Asiantuntijapalvelu toteutetaan asiantuntijan ja pk-yrityksen yhteistyönä.

Toteutus

Palvelu sisältää toimenpiteet, joilla:

  • kehitetään yrityksen liiketoiminnan parempaa hallintaa

  • vahvistetaan kannattavan liiketoiminnan edellytyksiä murros- ja muutostilanteissa

  • parannetaan ennakointitiedon hyödyntämisen osaamista

  • parannetaan muutoksen hallinnan ja johtamisen osaamista

  • ohjataan tarvittaessa strategian ja liiketoiminnan uudelleen suuntauksessa

  • turvataan liiketoiminnan jatkuvuus omistajanvaihdoksissa

Hinta

Hinta asiakkaalle on 300 € +alv/ päivä. Palveluntuottaja laskuttaa asiakasta palvelun toteuttamisen jälkeen.

Kesto

Asiantuntijapalvelun kesto ja sisältö määräytyvät pk-yrityksen tarpeen mukaan. Tarpeen määrittely tehdään yhteistyössä ELY-keskuksen kanssa.

"Selvitettävä asia oli vaikea ja työläs, ilman konsultin apua se olisi ilmeisesti jäänyt tekemättä."