Kehittämispalvelu kasvuun ja kansainvälistymiseen tähtäävälle pk-yritykselle.

Millaiselle yritykselle

Palvelu on tarkoitettu pk-yritykselle, jonka toiminta on kannattavaa ja jolla on edellytykset ja halua suunnitelmalliseen kasvuun kotimaassa ja/tai kansainvälisesti.

Tavoite

Yritykselle syntyy kasvutavoitteidensa tueksi selkeä ymmärrys asiakkaista ja markkinoista sekä omista realistisista mahdollisuuksistaan kasvaa. Lopputuloksena kasvua ja/tai kansainvälistymistä tukeva strateginen suunnitelma. Tavoite konkretisoituu tilaajan tekemässä tilauksessa palveluntuottajalle. Asiantuntijapalvelu toteutetaan asiantuntijan ja pk-yrityksen yhteistyönä.

Toteutus

Palvelu sisältää toimenpiteet, joilla:

 • arvioidaan ja kehitetään yrityksen valmiuksia kasvuun ja kansainvälistymiseen ja tähän liittyvään riskienhallintaan
 • määritetään ja arvioidaan yrityksen tärkeimmät kilpailuedut kasvun ja kansainvälistymisen mahdollistajina
 • määritellään kasvutavoitteiden pohjalta, kuinka tuotteita ja palveluja markkinoidaan oikeille asiakkaille oikealla tavalla
 • suunnitellaan, miten kasvu tehdään mahdollisimman kustannustehokkaasti, kannattavasti ja nopeasti
 • ohjataan yrityksen johtoa (hallitus, johtoryhmä) suunnitelmalliseen ja pitkäjänteiseen kasvua tukevaan toimintaan
 • tuetaan yritysjohtoa kasvun mukanaan tuoman organisaatiomuutoksen suunnittelussa, johtamisessa ja toteutuksessa

Hinta

Asiakkaan maksuosuus on 300 € + alv/ päivä. Palveluntuottaja laskuttaa asiakasta palvelun toteuttamisen jälkeen.

Kesto

Asiantuntijapalvelun kesto ja sisältö määräytyvät pk-yrityksen tarpeen mukaan. Tarpeen määrittely tehdään yhteistyössä ELY-keskuksen kanssa.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä ELY-keskukseen »

Valitse asiantuntija » - See more at: http://www.yritystenkehittamispalvelut.fi/yritysten-kehitt%C3%A4mispalvelut/konsultointi/kasvu#sthash.VJriVnCk.dpuf

Kasvu

Kehittämispalvelu kasvuun ja kansainvälistymiseen tähtäävälle pk-yritykselle

Millaiselle yritykselle

Palvelu on tarkoitettu pk-yritykselle, jonka toiminta on kannattavaa ja jolla on edellytykset ja halua suunnitelmalliseen kasvuun kotimaassa ja/tai kansainvälisesti.

Tavoite

Yritykselle syntyy kasvutavoitteidensa tueksi selkeä ymmärrys asiakkaista ja markkinoista sekä omista realistisista mahdollisuuksistaan kasvaa. Lopputuloksena kasvua ja/tai kansainvälistymistä tukeva strateginen suunnitelma. Tavoite konkretisoituu tilaajan tekemässä tilauksessa palveluntuottajalle. Asiantuntijapalvelu toteutetaan asiantuntijan ja pk-yrityksen yhteistyönä.

Toteutus

Palvelu sisältää toimenpiteet, joilla:

 • arvioidaan ja kehitetään yrityksen valmiuksia kasvuun ja kansainvälistymiseen ja tähän liittyvään riskienhallintaan

 • määritetään ja arvioidaan yrityksen tärkeimmät kilpailuedut kasvun ja kansainvälistymisen mahdollistajina

 • määritellään kasvutavoitteiden pohjalta, kuinka tuotteita ja palveluja markkinoidaan oikeille asiakkaille oikealla tavalla

 • suunnitellaan, miten kasvu tehdään mahdollisimman kustannustehokkaasti, kannattavasti ja nopeasti

 • ohjataan yrityksen johtoa (hallitus, johtoryhmä) suunnitelmalliseen ja pitkäjänteiseen kasvua tukevaan toimintaan

 • tuetaan yritysjohtoa kasvun mukanaan tuoman organisaatiomuutoksen suunnittelussa, johtamisessa ja toteutuksessa

Hinta

Asiakkaan maksuosuus on 300 € + alv/ päivä. Palveluntuottaja laskuttaa asiakasta palvelun toteuttamisen jälkeen.

Kesto

Asiantuntijapalvelun kesto ja sisältö määräytyvät pk-yrityksen tarpeen mukaan. Tarpeen määrittely tehdään yhteistyössä ELY-keskuksen kanssa.

Kiinnostuitko?

Yritysten kehittämispalvelujen hakeminen keskeytyy väliaikaisesti 10.2.-18.3. 2018 johtuen palveluntuottajien sopimuskauden vaihtumisesta. Katkos koskee Analyysi- ja Konsultointi-palveluja. Palvelujen hakeminen jatkuu arviolta 19.3.2018.

"ELY-keskuksessa olevan henkilöstön asiantuntemus on ollut ratkaisevaa projektien onnistumisen kannalta."