Alueellista tietoa

Uutiset 2020

Maksukatko heinäkuussa 2021

Ruokaviraston maksukatko keskeyttää ELY-keskuksen maaseutu ja energia -yksikön myöntämien tukien maksatukset ajalle 19.7. – 6.8.2021. Katkon aikana Ruokavirastossa ei käsitellä maksuaineistoja. Käytännössä hakemukset tulee toimittaa vk 27 mennessä, jotta ne ehditään käsitellä ennen maksukatkoa. 

Maksukatko ei aiheuta asiakkaille toimenpiteitä ja maksatukset käynnistyvät normaalisti katkon jälkeen, mikäli Ruokavirasto ei ilmoita maksukatkon jatkamisesta.

Maksuhakemuksia voi jättää vireille Hyrrässä myös maksukatkon aikana.