Navigointivalikko
Uutiset 2013

Uutiset 2013

Uutiset

Uudet verokannustimet helpottavat yrityksen kehittämistä

Kaksi vuoden aikana voimaan tullutta verokannustinta helpottavat yritystoiminnan kehittämistä: tutkimus- ja kehittämistoiminnan lisävähennys sekä ylimääräinen verovähennys sijoittamisesta pieneen yritykseen.

Pieneen yritykseen sijoittamisesta ylimääräinen verovähennys

Sijoittaja voi vähentää pääomatulostaan 50 prosenttia pieneen yritykseen tekemästään sijoituksesta. Vähennyksen voi saada vain vuosina 2013–2015 lain voimaantulon jälkeen 15.5.2013 tehdyistä sijoituksista. Vähennys palautetaan sijoittajan tuloon sijoituksesta irtaantumisen yhteydessä.

Lue lisää:

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan lisävähennys yrityksille vuosina 2013 -2014

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan lisävähennyksessä yritys voi tehdä lisävähennyksen työntekijöilleen maksamiensa tutkimus- ja kehittämistoiminnan palkkojen perusteella.
Ylimääräisellä verovähennyksellä pyritään kannustamaan yrityksiä käynnistämään ja laajentamaan pitkäjänteistä tutkimus- ja kehittämistoimintaa. Verokannustin mm. helpottaa yrityksiä palkkaamaan innovaatiotoimintaan nuoria koulutettuja asiantuntijoita.

Lue lisää:


Alueellista tietoa